Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Nhật tại TP. Lào Cai, Lào Cai

Mã Việc Làm: 319369
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 28/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Nam cường lào cai
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319369/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 319369 Môn dạy: Tiếng Nhật 28/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nam cường lào cai
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287914 Môn dạy: Tiếng Nhật 12/07/2019
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Chuyên ngành tiếng nhật
- Địa chỉ: Tx Lào Cai
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175574 Môn dạy: Tiếng Nhật 24/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu tap the luyen dong bao thang lao cai
Địa điểm: Bắc Hà - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173025 Môn dạy: Tiếng Nhật 18/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Thi N3
- Địa chỉ:  đường lê ngọc hân, phường phố mới
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 85226 Môn dạy: Tiếng Nhật 01/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: nguyễn huệ
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp