Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại Càng Long, Trà Vinh

Mã Việc Làm: 319377
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 5
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 28/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: An lạc 1 xã trung an
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319377/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 319377 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 28/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: An lạc 1 xã trung an
Địa điểm: Càng Long - Trà Vinh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318890 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/09/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Không
- Địa chỉ: Ấp Long Sơn Xã Đức Mỹ Huyện Càng Long Tỉnh Trà Vinh
- Môn dạy: Tiếng Trung Phồn Thể
Địa điểm: Càng Long - Trà Vinh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287727 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 01/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: TT Định An
Địa điểm: Trà Cú - Trà Vinh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287638 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 24/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học căn bản đến giao tiếp
- Địa chỉ: Tại Trung Tâm
- Môn dạy: Hoa
Địa điểm: TP. Trà Vinh - Trà Vinh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287520 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 17/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: 06 Điện Biên Phủ, phường 3, tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Địa điểm: TP. Trà Vinh - Trà Vinh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp