Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Sinh học Luyện thi Đại học tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Mã Việc Làm: 319379
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 28/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Cẩm dương
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319379/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 421782 Môn dạy: Sinh học Luyện thi Đại học 10/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Liên lạc sớm giúp em vs ạ
- Địa chỉ: Liên Tân- Thạch Kim- Lộc Hà- Hà Tĩnh
Địa điểm: Lộc Hà - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 421759 Môn dạy: Sinh học Luyện thi Đại học 09/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Liên Tân- Thạch Kim- Lộc Hà- Hà Tĩnh
Địa điểm: Lộc Hà - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319379 Môn dạy: Sinh học Luyện thi Đại học 28/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Cẩm dương
Địa điểm: Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276872 Môn dạy: Sinh học Luyện thi Đại học 10/05/2019
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: xã thạch kim huyện lộc hà tĩnh hà tĩnh
Địa điểm: Lộc Hà - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221343 Môn dạy: Sinh học Luyện thi Đại học 05/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Theo khối C ( học chuyên văn sử địa)
- Địa chỉ: Xuân lộc,Can lộc,hà tĩnh
Địa điểm: TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp