Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Anh văn giao tiếp tại TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

Mã Việc Làm: 319397
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 30/10/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Giao tiếp tốt
- Địa chỉ: Phước Mỹ
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319397/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 442184 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 20/07/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Kinh nghiem
- Địa chỉ: Khu1, Phuong Bao An TP Phan Rang Tháp Chàm
- Môn dạy: Anh Văn
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 391534 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 19/05/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Cần học giao tiếp, cách phát âm
- Địa chỉ: 75/7 Ngô Gia Tự
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370531 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 04/02/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phường Đô Vinh, TP. Phan Rang Tháp Chàm
Địa điểm: Bác Ái - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370450 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 31/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phường Đô Vinh
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 360270 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 05/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đo Vinh
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp