Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Nhật tại Đại Từ, Thái Nguyên

Mã Việc Làm: 329416
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 1
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 31/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Hoà Bình Quân Chu Đại Từ Thái Nguyên
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/329416/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 431983 Môn dạy: Tiếng Nhật 29/06/2020
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Đồng Ý, Bắc Sơn, Lạng Sơn
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 371155 Môn dạy: Tiếng Nhật 30/03/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Thanh ninh , phú bình , thái nguyên
Địa điểm: Phú Bình - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 360289 Môn dạy: Tiếng Nhật 06/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Chuyên môn cao
- Địa chỉ: Tổ 7 Phường Đồng Quang Thành Phố Thái Nguyên
- Môn dạy: Tiếng Nhật Học Tại Nhà Học Viên
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339827 Môn dạy: Tiếng Nhật 27/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: có kỹ năng giảng dạy, nhiệt tình. chuyên môn tốt
- Địa chỉ: Phổ Yên Thái Nguyên
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: Phổ Yên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 329416 Môn dạy: Tiếng Nhật 31/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Hoà Bình Quân Chu Đại Từ Thái Nguyên
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: Đại Từ - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp