Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Nhật tại Đại Từ, Thái Nguyên

Mã Việc Làm: 329416
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 1
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 31/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Hoà Bình Quân Chu Đại Từ Thái Nguyên
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/329416/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 339827 Môn dạy: Tiếng Nhật 27/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: có kỹ năng giảng dạy, nhiệt tình. chuyên môn tốt
- Địa chỉ: Phổ Yên Thái Nguyên
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: Phổ Yên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 329416 Môn dạy: Tiếng Nhật 31/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Hoà Bình Quân Chu Đại Từ Thái Nguyên
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: Đại Từ - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308270 Môn dạy: Tiếng Nhật 06/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Học chiều thứ7 và tối và ngày chủ nhật
- Địa chỉ: Định Hóa ,thái Nguyên
- Môn dạy: Tiếng Nhật N5 Từ Bài 10 Đến Bài 24
Địa điểm: Định Hóa - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 298100 Môn dạy: Tiếng Nhật 25/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Xóm Hồng thái 2- Xã Tân Cương
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287608 Môn dạy: Tiếng Nhật 22/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Ba hàng
Địa điểm: Phổ Yên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp