Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại TP. Nha Trang, Khánh Hoà

Mã Việc Làm: 339412
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 01/11/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: KĐT Lê Hồng Phong 2, Phước Hải
- Môn dạy: Tiếng Trung
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/339412/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 349948 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: dương hiến quyền, nha trang, khánh hòa
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339412 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 01/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: KĐT Lê Hồng Phong 2, Phước Hải
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318490 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 21/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: có bằng iets 7.0 ạ
- Địa chỉ: Trần Phú, Nha Trang
- Môn dạy: Ielts
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308264 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Cam Thanh Bac
- Môn dạy: Anh Van Giao Tiep Level Trung Cap
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277252 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 01/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Tieng hoa cơ bản giao tiep ban hàng Câp tốc....
- Địa chỉ: le hong phong nha trang khanh hoa
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp