Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại TP. Nha Trang, Khánh Hoà

Mã Việc Làm: 339412
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 01/11/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: KĐT Lê Hồng Phong 2, Phước Hải
- Môn dạy: Tiếng Trung
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/339412/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 431912 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 22/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trần Quý Cáp, P.phương Sài, Tp.nha Trang
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 391331 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/05/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Cần liên hệ Giáo viên
- Địa chỉ: Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hoà
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 381311 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 29/04/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: 34/11 Phú Xương, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370415 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 27/01/2020
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Nguyễn Lộ Trạch
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349948 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: dương hiến quyền, nha trang, khánh hòa
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp