Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại Giao Thủy, Nam Định

Mã Việc Làm: 339423
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 7
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 01/11/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Xóm 4 mỹ trọng
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/339423/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 339424 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 01/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: điện biên
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339423 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 01/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Xóm 4 mỹ trọng
Địa điểm: Giao Thủy - Nam Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318660 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/09/2019
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Xóm 10 mỹ hưng
Địa điểm: Mỹ Lộc - Nam Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308331 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 11/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học
- Địa chỉ: Quất lâm nam định
Địa điểm: Giao Thủy - Nam Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308268 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: dạ em muốn học cấp tốc nhanh chóng thành thạo kỹ năng nghe nói trước
- Địa chỉ: yên phúc
Địa điểm: Ý Yên - Nam Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp