Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại Giao Thủy, Nam Định

Mã Việc Làm: 339423
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 7
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 01/11/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Xóm 4 mỹ trọng
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/339423/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 381308 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 28/04/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nam Định
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 381287 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 25/04/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: giáo viên nữ
- Địa chỉ: nam định
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370941 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/03/2020
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Tiếng trung nghe đọc
- Địa chỉ: Nghĩa Lạc Nghĩa Hưng Năm Định
- Môn dạy: Ngoại Ngữ Tiếng Trung
Địa điểm: Nghĩa Hưng - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370925 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/03/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Nghĩa Minh Nghĩa Hưng Nam Định
Địa điểm: Nghĩa Hưng - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339424 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 01/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: điện biên
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp