Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Anh văn giao tiếp tại TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 339455
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 03/11/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Nhiệt tình
- Địa chỉ: Khu Y Na P.Kinh Bắc Tp.Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Anh
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/339455/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 381288 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 25/04/2020
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Vũ Ninh. Tp Bắc Ninh
- Môn dạy: Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 371096 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 22/03/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 371062 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 18/03/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: GIAO TIEP TIENG ANH
- Địa chỉ: TP BAC NINH
- Môn dạy: TIENG VIET
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370914 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 02/03/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Yêu cầu giáo viên chuyên ngành tiếng Anh.
- Địa chỉ: Từ Sơn - Bắc
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370875 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 28/02/2020
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Thành thạo tiếng anh
- Địa chỉ: Đương Lương Văn Thanh P Đông Thành Tp Ninh Bình
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp