Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Đàn Organ tại Lục Nam, Bắc Giang

Mã Việc Làm: 339465
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 1
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 04/11/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Yên Sơn Lục Nam
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/339465/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 381266 Môn dạy: Đàn Organ 22/04/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Đông Hưu _yên Thế _Bắc Giang
Địa điểm: Yên Thế - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339471 Môn dạy: Đàn Organ 04/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hoàng Văn thụ
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339465 Môn dạy: Đàn Organ 04/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Yên Sơn Lục Nam
Địa điểm: Lục Nam - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255306 Môn dạy: Đàn Organ 14/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Trần Nguyên Hãn, Tp Bắc Giang
- Môn dạy: Đàn Óc Gan
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224201 Môn dạy: Đàn Organ 21/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xom 2 thon nui xa viet tien
Địa điểm: Việt Yên - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp