Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Mã Việc Làm: 339475
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 04/11/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Tiếng trung tại vĩnh yên
- Địa chỉ: Tam hồng
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/339475/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 350065 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Em cần học kỹ năng giao tiếp tiếng Trung cơ bản.
- Địa chỉ: Ngũ Hồ - Thiện Kế - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349959 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 07/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Yên Phương Yên Lạc Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Học Tiếng Trung
Địa điểm: Yên Lạc - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349957 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 07/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Yên phương yên lạc Vĩnh Phúc
Địa điểm: Yên Lạc - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339845 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 27/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Chuyên môn khá
- Địa chỉ: Tam Dương
- Môn dạy: Tiếng Trung Giao Tiếp
Địa điểm: Tam Dương - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339658 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 15/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: cấp tốc
- Địa chỉ: hợp thịnh - tam dương- vĩnh phúc
Địa điểm: Tam Dương - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp