Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Các Môn Tiểu Học Lớp 1 tại TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

Mã Việc Làm: 339482
Số học sinh: 2
Số buổi dạy / 1 tuần: 5
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 04/11/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
- Môn dạy: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Toán Lớp 1
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/339482/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 339482 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 04/11/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
- Môn dạy: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Toán Lớp 1
Địa điểm: TP. Tam Kỳ - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318375 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 14/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Sinh viên hoặc giáo viên
- Địa chỉ: Điên Hòa,tx Điện Bàn,quảng Nam
- Môn dạy: Toán,lớp 2
Địa điểm: Điện Bàn - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277287 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 03/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nguyễn thị kiều dinh
- Địa chỉ: Ngã Tư Điện Nhọc
- Môn dạy: Toán Tiếng Việt Lớp 5
Địa điểm: Điện Bàn - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255903 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 04/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tiếng anh lớp 4
- Địa chỉ: Khối 1 Tt Núi Thành Quãng Nam
- Môn dạy: 4
Địa điểm: Núi Thành - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255902 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 04/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khối 1 Tt Núi Thành Quãng Nam
- Môn dạy: 4
Địa điểm: Núi Thành - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp