Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại Đông Hưng, Thái Bình

Mã Việc Làm: 339484
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 04/11/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Học ngày chủ nhật
- Địa chỉ: Đông hà
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/339484/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 339484 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học ngày chủ nhật
- Địa chỉ: Đông hà
Địa điểm: Đông Hưng - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 329411 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 31/10/2019
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: dạy tại nhà
- Địa chỉ: vũ lạc tp thái bình
Địa điểm: TP. Thái Bình - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318462 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 20/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Thái phuong
Địa điểm: Hưng Hà - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308353 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/08/2019
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Bình thường
- Địa chỉ: Phú Xuân Thái Bình
- Môn dạy: Hịch Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Thái Bình - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308337 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 12/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Thành thạo tiếng trung
- Địa chỉ: Thuỵ Trường Thái Thuỵ Thái Bình
- Môn dạy: Học Chữ Trung
Địa điểm: Thái Thụy - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp