Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Vật lý Lớp 10 tại TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

Mã Việc Làm: 339496
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 05/11/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Giáo viên dạy Lý hoặc Sinh viên sư phạm Lý. Yêu cầu : Nữ
- Địa chỉ:Ấp Bắc, Hẻm 1 Khu Phố 8, Phường 5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
- Môn dạy: Lý Lớp 10
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/339496/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 360263 Môn dạy: Vật lý Lớp 6 04/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy dễ hiểu
- Địa chỉ: Tân Mỹ Chánh Tiền Giang
- Môn dạy: Vật Lý Lớp 6
Địa điểm: TP. Mỹ Tho - Tiền Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339496 Môn dạy: Vật lý Lớp 10 05/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên dạy Lý hoặc Sinh viên sư phạm Lý. Yêu cầu : Nữ
- Địa chỉ:Ấp Bắc, Hẻm 1 Khu Phố 8, Phường 5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
- Môn dạy: Lý Lớp 10
Địa điểm: TP. Mỹ Tho - Tiền Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175208 Môn dạy: Vật lý Lớp 12 12/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Hoàng Hoa Thám P3 Tp Mỹ Tho Tiền Giang
- Môn dạy: Vật Lý Lớp 12
Địa điểm: TP. Mỹ Tho - Tiền Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175022 Môn dạy: Vật lý Lớp 12 05/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao vien nữ, hoặc sinh vien nữ moi ra truong. Kem hoc sinh lam bai tap.thoi gian chieu thu 4 va chieu thu 7. Hoặc thoi gian sap xếp voi hoc sinh sau. Can gap
- Địa chỉ:  Áp Bac, Hem 1, Khu Pho 8, Phương 5. Tp My Tho
- Môn dạy: Món Vat Ly Lop 12
Địa điểm: TP. Mỹ Tho - Tiền Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174182 Môn dạy: Vật lý Lớp 12 23/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Bắc, Hẻm 1, Khu Phố 8, P5, TP. Mỹ THo
Địa điểm: TP. Mỹ Tho - Tiền Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp