Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Các Môn Tiểu Học Lớp 3 tại TP. Bắc Giang, Bắc Giang

Mã Việc Làm: 339506
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 05/11/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Xuân Hương Lạng Giang Bắc Giang
- Môn dạy: Tập Viết Chính Tả Lớp3
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/339506/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 371004 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 11/03/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ải Quang Trung Sơn Việt Yên
- Môn dạy: Toán- Tiếng Việt
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 360237 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 02/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nhiệt tình
- Địa chỉ: Tân Thành Đa Mai Bắc Giang
- Môn dạy: Toán - Tiếng Việt Từ Lớp 1 Đến Lớp 4
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339506 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 05/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xuân Hương Lạng Giang Bắc Giang
- Môn dạy: Tập Viết Chính Tả Lớp3
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339483 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 04/11/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: cháu học kém , cần cô giáo kèm giúp
- Địa chỉ: Thân Nhân Tín
- Môn dạy: Tiếng Việt Lớp 1
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318398 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 16/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nam hoặc gia sư có kinh nghiêm
- Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ Ngô Quyền Tp Bg
- Môn dạy: Toán, Tv
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp