Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Hàn Quốc tại TX. Đông Hà, Quảng Trị

Mã Việc Làm: 339511
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 06/11/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Lý Thường Kiệt, TP Đông Hà, Quảng Trị
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/339511/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 339511 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 06/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Lý Thường Kiệt, TP Đông Hà, Quảng Trị
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: TX. Đông Hà - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276888 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 12/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Giạy dể hiểu - Địa chỉ: Triệu Long, Triệu Phong, Quảng Trị - Môn dạy: Tiếng Hàn, Thi Đi Xuất Khẩu
Địa điểm: Triệu Phong - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276684 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 27/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Vĩnh thành
Địa điểm: Vĩnh Linh - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256359 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 03/04/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học từ 5h30 đến 7h30
- Địa chỉ: Tx Quảng Trị
Địa điểm: TP. Quảng Trị - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255668 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 19/02/2019
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Gio Hải Gio Linh Quảng Trị
- Môn dạy: Tiếng Han
Địa điểm: Gio Linh - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp