Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Autocad căn bản tại TP. Quảng Ngãi, Quãng Ngãi

Mã Việc Làm: 339528
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 07/11/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Quảng Phú Tp Quảng Ngãi
- Môn dạy: Outocad
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/339528/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 339528 Môn dạy: Autocad căn bản 07/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Quảng Phú Tp Quảng Ngãi
- Môn dạy: Outocad
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287671 Môn dạy: Autocad căn bản 26/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Quảng Phú Tp Quảng Ngãi
- Môn dạy: Outocad
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp