Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Sinh học Lớp 12 tại TP. Hải Dương, Hải Dương

Mã Việc Làm: 339532
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 07/11/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Giáo viên nữ - Địa chỉ: TP Hải Dương - Môn dạy: Sinh Lớp 12
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/339532/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 370394 Môn dạy: Sinh học Lớp 12 18/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Yêu cầu nữ
- Địa chỉ: Mai Hắc Đế
- Môn dạy: Sinh 12
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349899 Môn dạy: Sinh học Luyện thi Đại học 02/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Thầy cô có chuyên môn cao
- Địa chỉ: Xã thanh hải huyện thanh hà tỉnh Hải Dương
Địa điểm: Thanh Hà - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339532 Môn dạy: Sinh học Lớp 12 07/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nữ - Địa chỉ: TP Hải Dương - Môn dạy: Sinh Lớp 12
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319052 Môn dạy: Sinh học Luyện thi Đại học 01/10/2019
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: quốc tuấn
Địa điểm: Nam Sách - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287766 Môn dạy: Sinh học Luyện thi Đại học 03/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Vĩnh Hòa
Địa điểm: Ninh Giang - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp