Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Đức tại TP. Nha Trang, Khánh Hoà

Mã Việc Làm: 339545
Số học sinh: 3
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 08/11/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang
- Môn dạy: Tiếng Đức
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/339545/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 452290 Môn dạy: Tiếng Đức 30/07/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Có cấp bằng a1 k ạ
- Địa chỉ: Lê hồng phong nha trang
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339545 Môn dạy: Tiếng Đức 08/11/2019
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256155 Môn dạy: Tiếng Đức 22/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nha Trang, Khánh Hòa
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255886 Môn dạy: Tiếng Đức 04/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: gia sư đã tốt nghiệp đại học 1-2 năm, thành thạo tiếng Đức
- Địa chỉ: Trần Phú
- Môn dạy: Tiếng Đức Căn Bản
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255197 Môn dạy: Tiếng Đức 06/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Vcn phước hải
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp