Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Toán học Lớp 12 tại Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Mã Việc Làm: 339546
Số học sinh: 2
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 08/11/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Chuyên casio giải nhanh
- Địa chỉ: Cù Lao Dung Thị Trấn Cù Lao Dung Tỉnh Sóc Trăng
- Môn dạy: Toán 12
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/339546/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 421758 Môn dạy: Toán học Lớp 8 09/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: dạy toán lop 8
- Địa chỉ: Đồn Khởi TP Sóc Trăng
- Môn dạy: Toán Lớp 8
Địa điểm: TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 391416 Môn dạy: Toán học Lớp 6 09/05/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đường Số 3 KDC Lê Duẫn
- Môn dạy: Toán - Vật Lý
Địa điểm: TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 360187 Môn dạy: Toán học Lớp 8 29/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Đường Số 3 KDC Lê Duẫn, P3 Tpst
- Môn dạy: Toán, Lý Lớp 8
Địa điểm: TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 360177 Môn dạy: Toán học Lớp 8 29/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Thị Trấn Mỹ Xuyên, Huyện MX, ST
- Môn dạy: Hóa, Lý, Sinh, Tin Học
Địa điểm: Mỹ Xuyên - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339546 Môn dạy: Toán học Lớp 12 08/11/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Chuyên casio giải nhanh
- Địa chỉ: Cù Lao Dung Thị Trấn Cù Lao Dung Tỉnh Sóc Trăng
- Môn dạy: Toán 12
Địa điểm: Cù Lao Dung - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp