Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Anh văn giao tiếp tại Thới Bình, Cà Mau

Mã Việc Làm: 339557
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 7
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 08/11/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Trí lực, thới bình, cà mau
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/339557/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 349890 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 01/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khóm 4, Phường 6, Tp Cà Mau
- Môn dạy: Anh Văn Toiec
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349888 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 01/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Lý Văn Lâm, Khóm 6, F1, TP. Cà Mau
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339557 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 08/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Trí lực, thới bình, cà mau
Địa điểm: Thới Bình - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319338 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 25/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Muốn học tiếng Anh để đi làm việc tại các nước khác
- Địa chỉ: Quách phẩm Bắc
Địa điểm: Cái Nước - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319192 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 14/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Do tính chất công việc, đi công tác nên có tuần học được 1 đến 2 buổi, có tuần học hết vẫn được
- Địa chỉ: Khóm 6, F9
Địa điểm: TP. Cà Mau - Cà Mau Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp