Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Các Môn Tiểu Học Lớp 1 tại Chợ Gạo, Tiền Giang

Mã Việc Làm: 339571
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 6
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 10/11/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Tot nghiệp dại học sư phạm
- Địa chỉ: Đối Diện Nhà Máy Xay Lua 6 Nguyên Ấp Bình Thọ Đông Xã Bình Phan Huyện Chợ Gạo Tỉnh Tiền Giang
- Môn dạy: Toan, Tieng Viet Lop 1
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/339571/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 339679 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 17/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên đã có kinh nghiệm dậy từ 1 đến 3 năm
- Địa chỉ: Phạm Thanh, P5, Mỹ Tho, Tiền Giang
- Môn dạy: Toán, Tiếng Việt
Địa điểm: TP. Mỹ Tho - Tiền Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339571 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 10/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Tot nghiệp dại học sư phạm
- Địa chỉ: Đối Diện Nhà Máy Xay Lua 6 Nguyên Ấp Bình Thọ Đông Xã Bình Phan Huyện Chợ Gạo Tỉnh Tiền Giang
- Môn dạy: Toan, Tieng Viet Lop 1
Địa điểm: Chợ Gạo - Tiền Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318641 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 02/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phạm Thanh, P5, Mỹ Tho, TG
- Môn dạy: Luyện Viết Chữ Đẹp Lớp 2
Địa điểm: TP. Mỹ Tho - Tiền Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 288023 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 18/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Chuyen day lop 1
- Địa chỉ: Vinh Kim Chau Thanh Tien Giang
- Môn dạy: Lop 1
Địa điểm: Châu Thành - Tiền Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287698 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 28/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Dưỡng Điềm
- Môn dạy: Tiếng Việt _ Toán Lớp 3
Địa điểm: Châu Thành - Tiền Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp