Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Anh văn giao tiếp tại Tân Phước, Tiền Giang

Mã Việc Làm: 339579
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 11/11/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Cần 1 giáo viên dạy anh văn trong giao tiếp và văn phòng cho người đã đi làm
- Địa chỉ: Tân lập 1, tân phước, tiền giang
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/339579/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 370688 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 14/02/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Châu Thành Tiền Giang
- Môn dạy: Anh
Địa điểm: Châu Thành - Tiền Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370496 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 02/02/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giỏi
- Địa chỉ: Thành Phố Mỹ Tho - Tiền Giang
- Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Mỹ Tho - Tiền Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 360264 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 04/01/2020
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Phát âm chuẩn.Có kinh nghiệm. Kiến thức tốt.
- Địa chỉ: Thành Phố Mỹ Tho - Tiền Giang
- Môn dạy: Lớp Anh Văn Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Mỹ Tho - Tiền Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349856 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 28/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Tận tình
- Địa chỉ: Chơ Gao..tiền Giang
- Môn dạy: Anh Văn Cơ Bản...anh Văn Giao Tiep
Địa điểm: Chợ Gạo - Tiền Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339691 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 18/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: dạy anh văn giao tiếp cho người đã đi làm
- Địa chỉ: Tân Lập 1, Tân Phước, Tiền Giang
- Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp
Địa điểm: Tân Phước - Tiền Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp