Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại Thanh Liêm, Hà Nam

Mã Việc Làm: 339583
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 6
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 11/11/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Thanh Hà-Thanh Liêm-Hà Nam
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/339583/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 349943 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 05/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Duy Tiên -hà Nam
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: Duy Tiên - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339833 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 27/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Chân lý, lý nhân, Hà nam
Địa điểm: Lý Nhân - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339810 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 26/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có Hsk 6 và hskk.
- Địa chỉ: Ngọc Động, Duy Tiên, Hà Nam
- Môn dạy: Tiếng Trung Hsk 5
Địa điểm: Duy Tiên - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339713 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 19/11/2019
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Mạnh tân- đông lỡ-ứng hoà-hà nội
Địa điểm: Bình Lục - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339706 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: tiếng teung giao tiếp
- Địa chỉ: trần văn chuông - lê hồng phong -tp phủ lý
Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp