Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Đức tại TP. Bắc Giang, Bắc Giang

Mã Việc Làm: 339587
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 11/11/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Ngô quyền Bắc giang
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/339587/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 371154 Môn dạy: Tiếng Đức 30/03/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Thôn gáo xã hương gián huyện yên dũng bắc giang
Địa điểm: Hiệp Hòa - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339719 Môn dạy: Tiếng Đức 20/11/2019
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Học thi b1
- Địa chỉ: Mỹ độ
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339674 Môn dạy: Tiếng Đức 17/11/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: tổ 8 ngõ 189 đường xương giang phường Ngô quyền
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339587 Môn dạy: Tiếng Đức 11/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ngô quyền Bắc giang
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319258 Môn dạy: Tiếng Đức 19/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hiệp hòa bắc giang
Địa điểm: Hiệp Hòa - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp