Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Vật lý Lớp 11 tại TP. Phan Thiết, Bình Thuận

Mã Việc Làm: 339607
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 12/11/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Thủ Khoa Huân.Phan Thiết.Bình Thuận
- Môn dạy: Vật Lý 11
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/339607/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 339710 Môn dạy: Vật lý Lớp 11 19/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: THỦ KHOA HUÂN,PHAN THIẾT,BÌNH THUẬN
- Môn dạy: Lý 11
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339641 Môn dạy: Vật lý Lớp 11 14/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ:THỦ KHOA HUÂN,PHAN THIẾT,BÌNH THUẬN
- Môn dạy: Vật Lý 11
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339607 Môn dạy: Vật lý Lớp 11 12/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thủ Khoa Huân.Phan Thiết.Bình Thuận
- Môn dạy: Vật Lý 11
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339560 Môn dạy: Vật lý Lớp 11 09/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Kèm bộ môn lý
- Địa chỉ: Thủ Khoa Huân.Phan Thiết.Bình Thuận
- Môn dạy: Vật Lý 11
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255898 Môn dạy: Vật lý Lớp 12 04/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Kỹ năng chuyên môn và kỹ năng sư phạm giỏi
- Địa chỉ: Huỳnh Thúc Kháng, Phường Mũi Né, Tp Phan Thiết. Tỉnh Bình Thuận
Địa điểm: TP. Phan Thiết - Bình Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp