Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng

Mã Việc Làm: 339612
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 13/11/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: áp dong
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/339612/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 370590 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 08/02/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Cần học
- Địa chỉ: Bến bạ
Địa điểm: Cù Lao Dung - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 360221 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 01/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Học tiếng trung quốc
- Địa chỉ: Sóc trăng
Địa điểm: Cù Lao Dung - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 350090 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 20/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Có thể dạy tiếng Trung phục vụ công việc tại cty Trung Quốc, có thể cấp văn bằng tiếng Trung
- Địa chỉ: Phạm Hùng, Sóc Trăng
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349923 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Hoa Trung Hòa Tu 1 My Xuyen Soc Trang
- Môn dạy: Tiếng Trung Quôc
Địa điểm: Mỹ Xuyên - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349881 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 30/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Không có yêu câu
- Địa chỉ: Ly Thuong Kiet
- Môn dạy: Trung
Địa điểm: TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp