Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Toán học Lớp 7 tại An Nhơn, Bình Định

Mã Việc Làm: 339613
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 13/11/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: sinh vien gioi chuyen day toan
- Địa chỉ: Tan Hoa .nhon Hoa .an Nhon .binh Dinh
- Môn dạy: Toan .lop 7
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/339613/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 339794 Môn dạy: Toán học Lớp 9 25/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tuần 2 buổi 14h-16h Thứ 3 - Thứ 5
- Địa chỉ: Nguyễn Thái Học - QNhon
- Môn dạy: Toán Lớp 9
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339613 Môn dạy: Toán học Lớp 7 13/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: sinh vien gioi chuyen day toan
- Địa chỉ: Tan Hoa .nhon Hoa .an Nhon .binh Dinh
- Môn dạy: Toan .lop 7
Địa điểm: An Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318522 Môn dạy: Toán học Lớp 6 23/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Điềm đạm kiên nhẫn vững kiến thức
- Địa chỉ: Cần Vương Quy Nhơn Bình Định
- Môn dạy: Lớp 6 Toán Lý
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276858 Môn dạy: Toán học Lớp 7 09/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Kèm môn toán
- Địa chỉ: An Nhơn
- Môn dạy: 7
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 266452 Môn dạy: Toán học Lớp 10 09/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hoang Van Thu
- Môn dạy: Toan
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp