Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại TX. Đông Hà, Quảng Trị

Mã Việc Làm: 339616
Số học sinh: 2
Số buổi dạy / 1 tuần: 5
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 13/11/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Đông Hà
- Môn dạy: Tiếng Trung Quốc
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/339616/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 370943 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/03/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tiếng Trung Quốc
- Địa chỉ: Hồ Xa Vinh Linh
- Môn dạy: Trung Quốc
Địa điểm: Vĩnh Linh - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370663 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/02/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: 174 lê duẩn đông hà quảng trị
Địa điểm: TX. Đông Hà - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370314 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 08/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: 77 nguyen trai dong ha quang tri
Địa điểm: TX. Đông Hà - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349898 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 02/12/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Liên hệ tư vấn
- Địa chỉ: Khu phố An Hòa 1, thị trấn Cửa Tùng
Địa điểm: Vĩnh Linh - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349860 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 28/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: nguyen trai dong ha quang tri
Địa điểm: Cam Lộ - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp