Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại TX. Thái Hoà, Nghệ An

Mã Việc Làm: 339619
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 13/11/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: không yêu cầu
- Địa chỉ: Phường Long Sơn Thị Xã Thái Hòa
- Môn dạy: Tiếng Trung Quốc
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/339619/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 371201 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/04/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tuần a quỳnh châu
Địa điểm: Quỳnh Lưu - Nghệ An Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370970 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/03/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hà tĩnh
Địa điểm: TX. Cửa Lò - Nghệ An Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370795 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 21/02/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Phường Đông Vĩnh
Địa điểm: TP. Vinh - Nghệ An Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 350030 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 16/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: nghe nói đọc viết tốt, đại học chuyên ngành tiếng trung
- Địa chỉ: Tp. Vinh
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Vinh - Nghệ An Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339703 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Học tiếng trung giao tiếp
- Địa chỉ: Khôi hoa hai Tt tan lạc.huỵen quỳ châu.tỉnh nghệ an
Địa điểm: Quỳ Châu - Nghệ An Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp