Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Đàn Piano tại An Lão, Hải Phòng

Mã Việc Làm: 339620
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 13/11/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Trường Sơn- An Lão-Hp
- Môn dạy: Piano
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/339620/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 339620 Môn dạy: Đàn Piano 13/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trường Sơn- An Lão-Hp
- Môn dạy: Piano
Địa điểm: An Lão - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221130 Môn dạy: Đàn Piano 27/05/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có kĩ năng dạy đàn piano
- Địa chỉ: Văn Cao Hải Phòng
- Môn dạy: Piano
Địa điểm: Ngô Quyền - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207072 Môn dạy: Đàn Piano 15/11/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Van Cao ,hai Phong
- Môn dạy: Piano
Địa điểm: Đồ Sơn - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 158934 Môn dạy: Đàn Piano 23/02/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phan Đăng Lưu Kien An Hai Phong
- Môn dạy: Piano
Địa điểm: Kiến An - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 158673 Môn dạy: Đàn Piano 16/02/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Co ban
- Địa chỉ:  Phan Đăng Lưu Kien An Hai Phong
- Môn dạy: Piano
Địa điểm: Kiến An - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp