Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Anh Lớp 9 tại TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 339636
Số học sinh: 2
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 14/11/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Ngõ 4.phố Vũ đại Phúc
- Môn dạy: Anh Lớp9
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/339636/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 349846 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 28/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đào Xá ,Phong Khê
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339636 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 14/11/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ngõ 4.phố Vũ đại Phúc
- Môn dạy: Anh Lớp9
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339611 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6 12/11/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tốt phát âm chuẩn có
- Địa chỉ: Phương Vỹ Phường Vũ Ninh TP Bắc Ninh
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339575 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 10/11/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy giỏi
- Địa chỉ: Tp Bắc Ninh
- Môn dạy: Lớp 9 Môn Anh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319255 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 19/10/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: trình độ dai hoc phat am tot
- Địa chỉ: Thi Cầu
- Môn dạy: Lop 9 Môn Anh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp