Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Toán học Lớp 10 tại Kiến An, Hải Phòng

Mã Việc Làm: 339638
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 14/11/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: trần tất văn kiến an . Hp
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/339638/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 350073 Môn dạy: Toán học Lớp 10 19/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Môn Toán
- Địa chỉ: Trung Hành
- Môn dạy: 10
Địa điểm: Hải An - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349894 Môn dạy: Toán học Lớp 10 02/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Sinh viên sư phạm toán
- Địa chỉ: Cổng Đông chợ Quán Toan
Địa điểm: Hồng Bàng - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349843 Môn dạy: Toán học Lớp 7 28/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nữ trình độ đại học trở lên
- Địa chỉ: Lê Hồing Phong
- Môn dạy: Toán lý
Địa điểm: Ngô Quyền - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339777 Môn dạy: Toán học Lớp 10 23/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: trần nhội văn đẩu
Địa điểm: Kiến An - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339663 Môn dạy: Toán học Lớp 12 15/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: An đồng
Địa điểm: An Dương - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp