Tin Giáo Dục  

ĐH Cần Thơ công bố các môn cần thiết xét tuyển ĐH năm 2015


(Dân trí) - PGS.TS Đỗ Văn Xê - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ cho biết, trường vừa có danh mục các môn học yêu cầu theo từng ngành để xét tuyển sinh đại học năm 2015.


PGS.TS Đỗ Văn Xê cho hay, việc công bố danh mục các môn học này được chọn nhằm mục đích thỏa mãn các yêu cầu là bảo đảm cho thí sinh đã ôn tập theo khối thi truyền thống trước đây có đủ điều kiện xét tuyển vào các ngành dự tuyển các năm trước. Tạo thêm cơ hội cho thí sinh có nhiều cơ hội để xin xét tuyển nhiều ngành hơn.

Cụ thể (ngành, khối thi năm 2014, môn thi tuyển sinh 2015): Giáo dục Tiểu học (A, D1): Toán và chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hoá, Ngữ văn, Ngoại Ngữ; Giáo dục Công dân (C): Ngữ văn, chọn 2 trong 3 môn: Sử, Địa, Tiếng Anh; Giáo dục Thể chất (T): Toán, Năng khiếu, chọn 1 trong 2 môn: Sinh, Hoá; Sư phạm Toán học (A, A1): Toán, chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hóa, Sinh, Ngoại Ngữ; Sư phạm Vật lý (A, A1): Toán, Lý và chọn 1 trong 3 môn: Hóa, Sinh, Ngoại Ngữ; Sư phạm Hóa học (A, B): Toán, Hoá, chọn 1 trong 3 môn: Lý, Sinh, Ngoại Ngữ; Sư phạm Sinh học (B): Toán, Sinh, Hóa; Sư phạm Ngữ văn (C): Ngữ văn, chọn 2 trong 3 môn: Sử, Địa, Ngoại Ngữ; Sư phạm Lịch sử (C): Ngữ văn, Sử, chọn 1 trong 2 môn: Địa, Ngoại Ngữ; Sư phạm Địa lý (C): Ngữ văn, Địa, chọn 1 trong 3 môn: Sử, Toán, Ngoại Ngữ; Sư phạm Tiếng Anh (D1): Ngữ văn, Tiếng Anh, chọn 1 trong 3 môn: Toán, Sử, Địa

Sư phạm Tiếng Pháp (D1, D3): Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ; Việt Nam học (C, D1): Ngữ văn, chọn 2 trong 4 môn: Toán, Sử, Địa, Ngoại Ngữ; Ngôn ngữ Anh (D1): Ngữ văn, Tiếng Anh, chọn 1 trong 3 môn: Toán, Sử, Địa; Ngôn ngữ Pháp (D1, D3): Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ; Triết học (C): Ngữ văn, chọn 2 trong 3 môn: Sử, Địa, Ngoại Ngữ; Văn học (C): Ngữ văn, chọn 2 trong 3 môn: Sử, Địa, Ngoại Ngữ.

Kinh tế (A, A1, D1): Toán, chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hoá, Ngữ Văn, Tiếng Anh; Chính trị học ( C): Ngữ văn, chọn 2 trong 3 môn: Sử, Địa, Ngoại Ngữ; Thông tin học (A1, D1): Toán, Ngoại Ngữ, chọn 1 trong 2 môn: Lý, Ngữ văn; Quản trị kinh doanh (A , A1, D1): Toán, chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hoá, Ngữ Văn, Tiếng Anh; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (A, A1, D1): Toán, chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hoá, Ngữ Văn, Tiếng Anh; Marketing (A, A1, D1): D340115 Toán, chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hoá, Ngữ Văn, Tiếng Anh; Kinh doanh quốc tế (A, A1, D1): Toán, chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hoá, Ngữ Văn, Tiếng Anh; Kinh doanh thương mại (A, A1, D1): Toán, chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hoá, Ngữ Văn, Tiếng Anh; Tài chính - Ngân hàng (A, A1, D1): Toán, chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hoá, Ngữ Văn, Tiếng Anh; Kế toán (A, A1, D1): Toán, chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hoá, Ngữ Văn, Tiếng Anh; Kiểm toán (A, A1, D1): Toán, chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hoá, Ngữ Văn, Tiếng Anh.

Luật (A, C, D1, D3): Toán hoặc Ngữ văn, chọn 2 trong 6 môn: Lý, Hoá, Sử, Địa, Văn, Ngoại ngữ; Sinh học (B): Toán, Sinh, Hóa; Công nghệ sinh học (A, B): Toán, Hóa và chọn 1 trong 2 môn: Lý, Sinh; Sinh học ứng dụng (A, B): Toán, Hóa và chọn 1 trong 2 môn: Lý, Sinh; Hóa học (A, B): Toán, Hóa và chọn 1 trong 2 môn: Lý, Sinh; Khoa học môi trường (A, B): Toán, Hóa và chọn 1 trong 2 môn: Lý, Sinh; Khoa học đất (B): Toán và chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh; Toán ứng dụng ( A): Toán, Lý, Hóa; Khoa học máy tính (A, A1): Toán, Lý, chọn 1 trong 2 môn: Hóa, Tiếng Anh; Truyền thông và mạng máy tính (A, A1): Toán, Lý, chọn 1 trong 2 môn: Hóa, Tiếng Anh; Kỹ thuật phần mềm (A, A1): Toán, Lý, chọn 1 trong 2 môn: Hóa, Tiếng Anh; Hệ thống thông tin (A, A1): Toán, Lý, chọn 1 trong 2 môn: Hóa, Tiếng Anh; Công nghệ thông tin (A, A1): Toán, Lý, chọn 1 trong 2 môn: Hóa, Tiếng Anh.

Công nghệ kỹ thuật hóa học ( A, B): Toán, Hóa, chọn 1 trong 2 môn: Lý, Sinh; Quản lý công nghiệp (A, A1): Toán, Lý, chọn 1 trong 2 môn: Hóa, Tiếng Anh; Kỹ thuật cơ khí (A, A1): Toán, Lý, chọn 1 trong 2 môn: Hóa, Tiếng Anh; Kỹ thuật cơ - điện tử (A, A10: Toán, Lý, chọn 1 trong 2 môn: Hóa, Tiếng Anh; Kỹ thuật điện- điện tử (A, A1): Toán, Lý, chọn 1 trong 2 môn: Hóa, Tiếng Anh; Kỹ thuật điện tử- truyền thông (A, A1): Toán, Lý, chọn 1 trong 2 môn: Hóa, Tiếng Anh; Kỹ thuật máy tính (A, A1): Toán, Lý, chọn 1 trong 2 môn: Hóa, Tiếng Anh; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (A, A1): Toán, Lý, chọn 1 trong 2 môn: Hóa, Tiếng Anh.

Kỹ thuật môi trường (A, B): Toán, Hóa, chọn 1 trong 3 môn: Lý, Sinh, Tiếng Anh; Vật lý kỹ thuật (A, A1): Toán, Lý, chọn 1 trong 2 môn: Hóa, Tiếng Anh; Công nghệ thực phẩm (A) Toán, Hóa, chọn 1 trong 2 môn: Lý, Sinh; Công nghệ chế biến thủy sản (A): Toán, chọn 2 trong 3 môn: Lý, Hóa, Sinh; Kỹ thuật công trình xây dựng (A, A1): Toán, Lý, chọn 1 trong 2 môn: Hóa, Tiếng Anh; Kỹ thuật tài nguyên nước (A, A1): Toán, Lý, chọn 1 trong 2 môn: Hóa, Tiếng Anh.

Chăn nuôi (A, B): Toán, chọn 2 trong 3 môn: Lý, Hóa, Sinh; Nông học ( B): Toán, Sinh, Hóa; Khoa học cây trồng ( B): Toán, Sinh, chọn 1 trong 3 môn: Hóa, Lý, Tiếng Anh; Bảo vệ thực vật ( B): Toán, Sinh, Hóa; Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan ( B): Toán, Hóa, chọn 1 trong 2 môn: Sinh, Ngoại ngữ; Kinh tế nông nghiệp (A, A1, D1): Toán, chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hoá, Ngữ Văn, Tiếng Anh; Phát triển nông thôn (A, A1, B): Toán, chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh.

Lâm sinh (A, A1, B): Toán, Lý và chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh; Nuôi trồng thủy sản (B): Toán, chọn 2 trong 3 môn: Lý, Hóa, Sinh; Bệnh học thủy sản (B ): Toán, chọn 2 trong 3 môn: Lý, Hóa, Sinh; Quản lý nguồn lợi thủy sản (A, B): Toán, chọn 2 trong 3 môn: Lý, Hóa, Sinh; Thú y ( B): Toán, Sinh và chọn 1 trong 2 môn: Hóa, Lý; Quản lý tài nguyên và môi trường (A, A1, B): Toán, chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên (A, A1, D1): Toán, chọn 2 trong 5 môn: Lý, Hoá, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa; Quản lý đất đai (A, A1, B): Toán, chọn 2 trong 4 môn: Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh.

Trong đó, môn Ngoại Ngữ chọn 1 trong 2 môn Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp.

Huỳnh Hải


Tin liên quan  
Tâm thư giáo viên gửi tân Bộ trưởng Giáo dục gây sốt
Tâm thư giáo viên gửi tân Bộ trưởng Giáo dục gây sốt Tăng tiền lương, bỏ Thông tư 30, giảm sổ sách, bỏ thi giáo viên... là những tâm nguyện gửi tới tân Bộ trưởng Giáo dục đang được hàng nghìn giáo viên chia sẻ.
Sẽ không thay đổi thang điểm trong kỳ thi THPT quốc gia
Sẽ không thay đổi thang điểm trong kỳ thi THPT quốc gia Bộ trưởng GD&ĐT Phạm Vũ Luận đã quyết định giữ lại thang điểm 10 trong chấm thi kỳ thi THPT quốc gia sắp tới, sau khi lắng nghe góp ý từ các đại biểu tại buổi tọa đàm về dự thảo quy chế tuyển sinh, tổ chức ngày 22/1 tại TP HCM.
7 nhóm thí sinh được ưu tiên trong tuyển sinh ĐH, CĐ 2015
7 nhóm thí sinh được ưu tiên trong tuyển sinh ĐH, CĐ 2015 Theo dự thảo quy chế thi THPT quốc gia mới được Bộ GD&ĐT công bố, chính sách ưu tiên giữ ổn định như năm 2014, chỉ cập nhật thêm một số nội dung trong quyết định của Thủ tướng.
Các trường hợp được miễn thi Ngoại ngữ tốt nghiệp THPT
Các trường hợp được miễn thi Ngoại ngữ tốt nghiệp THPT VOV.VN - Việc miễn thi môn ngoại ngữ để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng do các trường đại học, cao đẳng quyết định và công bố.
Suy Nghĩ về việc dạy Tin học – Hồ Đắc Phương
Suy Nghĩ về việc dạy Tin học – Hồ Đắc Phương Ở Đại học, tôi thường được phân công giảng dạy sinh viên năm thứ 2, thứ 4 và hướng dẫn khóa luận. Do công việc kiêm nhiệm phụ trách dạy môn Tin học cho trường THPT Chuyên KHTN, tôi có điều kiện trực tiếp sử dụng các học liệu dành cho cấp 3, quen biết và có đôi chút hiểu biết về tình hình dạy Tin học ở cấp 3 ở nhiều địa phương trên cả nước.
ĐH Cần Thơ công bố các môn cần thiết xét tuyển ĐH năm 2015
ĐH Cần Thơ công bố các môn cần thiết xét tuyển ĐH năm 2015 (Dân trí) - PGS.TS Đỗ Văn Xê - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ cho biết, trường vừa có danh mục các môn học yêu cầu theo từng ngành để xét tuyển sinh đại học năm 2015.
Chính thức chốt phương án thi năm 2015: Thi trong 4 ngày
Chính thức chốt phương án thi năm 2015: Thi trong 4 ngày (Dân trí) - Chiều nay, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận chính thức ban hành Quyết định số 3538 Phê duyệt Phương án thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ từ năm 2015. Theo đó, năm 2015, kỳ thi quốc gia sẽ được tổ chức trong các ngày 9, 10, 11 và 12/6.
Giải pháp giúp sinh viên nâng cao năng lực tự học
Giải pháp giúp sinh viên nâng cao năng lực tự học GD&TĐ - Giảng viên Phạm Thị Thanh Hằng - Khoa Tiểu học - Mầm non (Trường ĐH Đồng Tháp) chia sẻ giải pháp bồi dưỡng năng lực tự học của sinh viên năm thứ nhất ngành Giáo dục tiểu học.
Trao đổi: Phương pháp tự học tốt các môn Lý luận - Chính trị
Trao đổi: Phương pháp tự học tốt các môn Lý luận - Chính trị Dạy và học là hai quá trình nằm trong một thể thống nhất biện chứng. Thầy dạy – trò học, dạy như thế nào sẽ có cách học tương ứng. Thực tế giảng dạy chúng tôi nhận thấy rằng không thể phát huy được tư duy sáng tạo của sinh viên, với tính chủ động cao trong học tập khi giảng viên sử dụng phương pháp dạy học nặng về truyền thụ kiến thức.
Cần Thơ tuyên dương khen thưởng Học sinh đỗ thủ khoa kì thi Tốt nghiệp THPT năm học 2013-2014
Cần Thơ tuyên dương khen thưởng Học sinh đỗ thủ khoa kì thi Tốt nghiệp THPT năm học 2013-2014 Nhằm tuyên dương và động viên kịp thời những em học sinh đạt được những thành tích cao trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2013-2014 vừa qua, được sự thống nhất của UBND TP Cần Thơ, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tiến hành tổ chức buổi Lễ Tuyên dương khen thưởng học sinh đỗ thủ khoa kì thi tốt nghiệp THPT NH 2013-2014 vào sáng ngày 23/6/2014 tại Hội trường lớn trường THPT Bùi Hữu Nghĩa.