Hội gia sư
Chọn tỉnh
   Chọn huyện
   Chọn cấp
Hệ thống có 4476 địa điểm trường học.
STT TÊN TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI EMAIL QUẬN/HUYỆN TỈNH/THÀNH
1 TC Nghề KTKT Công Đoàn An Giang 0763 857 887 TP. Long Xuyên An Giang
2 TC Nghề Tân Châu 0763 506 487 tcntcag@gmail.com Tân Châu An Giang
3 CĐ Nghề An Giang 0763 953 739 toweb.cdnag@gmail.com TP. Long Xuyên An Giang
4 Đại học An Giang 0766 256 565 webmaster@agu.edu.vn TP. Long Xuyên An Giang
5 Sở GD-ĐT 0763 852 578 banbientap@angiang.edu.vn TP. Long Xuyên An Giang
6 TC Nghề Châu Đốc 0763 550 409 ttcncd@yahoo.com.vn TP. Châu Đốc An Giang
7 TC Nghề Dân tộc Nội Trú An Giang 0763 773 330 tcndtntag@gmail.com Tri Tôn An Giang
8 TH Y Tế TP. Long Xuyên An Giang
9 THPT An Phú An Phú An Giang
10 THPT An Phú 2 An Phú An Giang
11 THPT Ba Chúc 0763 872 077 c3bachuctt@angiang.edu.vn Tri Tôn An Giang
12 THPT Bình Khánh TP. Long Xuyên An Giang
13 THPT Bình Mỹ Châu Phú An Giang
14 THPT Bình Thạnh Đông Phú Tân An Giang
15 THPT Cần Đăng Châu Thành An Giang
16 THPT Châu Phong Tân Châu An Giang
17 THPT Châu Phú 0763 886 162 c3chauphucp@angiang.edu.vn Châu Phú An Giang
18 THPT Châu Văn Liêm 0763 885 937 banbientap@angiang.edu.vn Chợ Mới An Giang
19 THPT Chi Lăng Tịnh Biên An Giang
20 THPT Chu Văn An 0763 585 267 banbientap@angiang.edu.vn Phú Tân An Giang
21 THPT Dân lập Chưởng Binh Lễ TP. Long Xuyên An Giang
22 THPT Dân Tộc Nội Trú Tri Tôn An Giang
23 THPT Đoàn Kết Châu Phú An Giang
24 THPT Đức Trí Tân Châu An Giang
25 THPT Hòa Bình Chợ Mới An Giang
26 THPT Hoà Lạc Phú Tân An Giang
27 THPT Huỳnh Thị Hưởng Chợ Mới An Giang
28 THPT ISCHOOL Long Xuyên TP. Long Xuyên An Giang
29 THPT Long Kiến Chợ Mới An Giang
30 THPT Long Xuyên TP. Long Xuyên An Giang
31 THPT Mỹ Hiệp Chợ Mới An Giang
32 THPT Mỹ Hòa Hưng TP. Long Xuyên An Giang
33 THPT Mỹ Hội Đông Chợ Mới An Giang
34 THPT Mỹ Thới TP. Long Xuyên An Giang
35 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Châu Thành An Giang
36 THPT Nguyễn Chí Thanh 0763 829 630 Phú Tân An Giang
37 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 0763 883 819 banbientap@angiang.edu.vn Chợ Mới An Giang
38 THPT Nguyễn Khuyến 0763 878 022 banbientap@angiang.edu.vn Thoại Sơn An Giang
39 THPT Nguyễn Quang Diệu 0763 543 528 thptnguyenquangdieu@angiang.edu.vn Tân Châu An Giang
40 THPT Nguyễn Trung Trực Tri Tôn An Giang
41 THPT Nguyễn Văn Thoại 0763 710 762 c3nguyenvanthoaits@angiang.edu.vn Thoại Sơn An Giang
42 THPT Quốc Thái An Phú An Giang
43 THPT Tân Châu 0763 822 296 banbientap@angiang.edu.vn Tân Châu An Giang
44 THPT Thạnh Mỹ Tây Châu Phú An Giang
45 THPT Thoại Ngọc Hầu TP. Long Xuyên An Giang
46 THPT Thủ Khoa Nghĩa TP. Châu Đốc An Giang
47 THPT Tiến Bộ Phú Tân An Giang
48 THPT Tịnh Biên Tịnh Biên An Giang
49 THPT Trần Văn Thành Châu Phú An Giang
50 THPT Vĩnh Bình 0763 839 638 c3_vinhbinhct@angiang.edu.vn Châu Thành An Giang
51 THPT Vĩnh Lộc An Phú An Giang
52 THPT Vĩnh Trạch Thoại Sơn An Giang
53 THPT Vĩnh Xương Tân Châu An Giang
54 THPT Võ Thị Sáu TP. Châu Đốc An Giang
55 THPT Vọng Thê Thoại Sơn An Giang
56 THPT Xuân Tô Tịnh Biên An Giang
57 Trường Năng khiếu thể thao TP. Long Xuyên An Giang
58 Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm TP. Long Xuyên An Giang
59 TT. GDTX An Phú 0763 826 760 banbientappgdap@angiang.edu.vn. An Phú An Giang
60 TT. GDTX Châu Đốc 0763 869 370 TP. Châu Đốc An Giang
61 TT. GDTX Châu Phú Châu Phú An Giang
62 TT. GDTX Châu Thành Châu Thành An Giang
63 TT. GDTX Chợ Mới Chợ Mới An Giang
64 TT. GDTX Mỹ Luông Chợ Mới An Giang
65 TT. GDTX Phú Tân Phú Tân An Giang
66 TT. GDTX Tân Châu Tân Châu An Giang
67 TT. GDTX Thoại Sơn 0763 879 385 pgdthoaison@angiang.edu.vn Thoại Sơn An Giang
68 TT. GDTX tỉnh An Giang TP. Long Xuyên An Giang
69 TT. GDTX Tịnh Biên Tịnh Biên An Giang
70 TT. GDTX Tri Tôn Tri Tôn An Giang
71 TT Kỹ thuật TH- HN Bắc Kạn TX. Bắc Kạn Bắc Cạn
72 PTDTNT tỉnh Bắc Cạn TX. Bắc Kạn Bắc Cạn
73 TC nghề Bắc Kạn TX. Bắc Kạn Bắc Cạn
74 THPT Ba Bể Ba Bể Bắc Cạn
75 THPT Bắc Kạn TX. Bắc Kạn Bắc Cạn
76 THPT Bình Trung Chợ Đồn Bắc Cạn
77 THPT Bộc Bố Pác Nặm Bắc Cạn
78 THPT Chợ Đồn Chợ Đồn Bắc Cạn
79 THPT Chợ Mới Chợ Mới Bắc Cạn
80 THPT Chuyên TX. Bắc Kạn Bắc Cạn
81 THPT Dân lập Hùng Vương TX. Bắc Kạn Bắc Cạn
82 THPT Nà Phặc Ngân Sơn Bắc Cạn
83 THPT Na Rỳ Na Rì Bắc Cạn
84 THPT Ngân Sơn Ngân Sơn Bắc Cạn
85 THPT Phủ Thông Bạch Thông Bắc Cạn
86 THPT Quảng Khê Ba Bể Bắc Cạn
87 THPT Yên Hân Chợ Mới Bắc Cạn
88 TT. GDTX Ba Bể Ba Bể Bắc Cạn
89 TT. GDTX tỉnh Bắc Cạn TX. Bắc Kạn Bắc Cạn
90 CĐ nghề Lạng Giang Bắc Giang
91 Đại học nông lâm Bắc Giang (0240)3 874 387 Admin@bafu.edu.vn TP. Bắc Giang Bắc Giang
92 DTNT huyện Lục Ngạn Lục Ngạn Bắc Giang
93 DTNT huyện Sơn Động Sơn Động Bắc Giang
94 TC nghề GTVT TP. Bắc Giang Bắc Giang
95 TC nghề Lái xe số 1 TP. Bắc Giang Bắc Giang
96 TC nghề MN Yên Thế Yên Thế Bắc Giang
97 TC nghề số 12 Bộ Quốc phòng Lạng Giang Bắc Giang
98 TC nghề Thủ công mỹ nghệ Yên Dũng Bắc Giang
99 THPT bán công Lục Ngạn Lục Ngạn Bắc Giang
100 THPT Bố Hạ Yên Thế Bắc Giang