Chi tiết địa điểm
Hội gia sư
Hội gia sư

Đại học nông lâm Bắc Giang


TP. Bắc Giang - Bắc Giang

Hội gia sư
Số lần xem: 1822 lượt
     Trường Đại học  Nông - Lâm Bắc Giang đóng trên địa bàn xã Bích Sơn - huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang, là trường Đại học công lập nằm trong hệ thống giáo dục Đại học Việt nam, là cơ sở đào tạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được thành lập theo Quyết định số 133/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 01 năm 2011, trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Nông - Lâm     
      Trường có chức năng và nhiệm vụ là đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ Đại học - cao đẳng, kỹ thuật viên trung học và công nhân  nghề về kinh tế, kỹ thuật trong lĩnh vực nông lâm nghiệp đáp ứng trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn góp phần tích cực cho sự nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó nhà trường còn có nhiệm vụ nghiên cứu và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ hoạt động đào tạo và đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành.
      Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang luôn là cơ sở đào tạo đảm bảo chất lượng cung cấp cán bộ kỹ thuật cho cả nước. Trường không ngừng phát triển về quy mô, ngành  nghề đào tạo, đội ngũ cán bộ giáo viên. Từ khi thành lập đến nay, Trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và là một trong các trường dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; được Nhà nước, Chính phủ trao tặng nhiều huân, huy chương - đặc biệt năm 2005 được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.  
Hội gia sư
  • Địa chỉ: Xã Bích Sơn - H. Yên Viên - Bắc Giang
  • Điện thoại: (0240)3 874 387
  • Email: Admin@bafu.edu.vn
  • Website: http://www.bafu.edu.vn
Hội gia sư
  • Mã tỉnh: Đang cập nhật
  • Mã trường: DBG
  • Khu vực: Đang cập nhật

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

STT Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo
1 Cao đẳng Chăn nuôi
2 Cao đẳng Công nghệ Sinh học
3 Cao đẳng Công nghệ thông tin
4 Cao đẳng Công nghệ thực phẩm
5 Cao đẳng Kế toán
6 Cao đẳng Khoa học cây trồng
7 Cao đẳng Lâm nghiệp
8 Cao đẳng Quản lý đất đai
9 Cao đẳng Sư phạm Sinh - Kỹ thuật Nông nghiệp
10 Đại học Chăn nuôi
11 Đại học Công nghệ Sinh học
12 Đại học Công nghệ thực phẩm
13 Đại học Kế toán
14 Đại học Khoa học cây trồng
15 Đại học Lâm sinh
16 Đại học Quản lý đất đai
Hội gia sư   Hội gia sư
Hội gia sư
Hội gia sư