Tin mới

 
Liên Hệ Gia sư Alpha
Liên Hệ Gia sư Alpha Quý phụ huynh có nhu cầu tìm gia sư vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:
Nạp điểm bằng chuyển khoản ngân hàng
Nạp điểm bằng chuyển khoản ngân hàng Nạp điểm vào tài khoản, gia sư sử dụng được dịch vụ lấy thông tin học viên một số lớp học và mở số điện thoại cho người học trực tiếp liên hệ.
Học lái xe ô tô B2 tại Cần Thơ
Học lái xe ô tô B2 tại Cần Thơ Đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C giá rẻ chất lượng cao tại Cần Thơ. Cụ Thể học phí và thời gian khai giảng như sau:
Bảng học phí tại Gia sư Alpha
Bảng học phí tại Gia sư Alpha Bảng học phí tham khảo tại Gia sư Alpha.
Bảng phí dịch vụ dành cho gia sư
Bảng phí dịch vụ dành cho gia sư Dịch vụ mở số điện thoại 1 tháng là 15,000 đồng.
Smart Start Grade 3 - Theme 8: Weather - Tiếng Anh Lớp 3 Bài 8
Smart Start Grade 3 - Theme 8: Weather - Tiếng Anh Lớp 3 Bài 8 Smart Start Grade 3 - Theme 8: Weather là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 3 trong bộ sách Smart Start Grade 3. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 3 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .
Smart Start Grade 3 - Theme 7: Places and Directions - Tiếng Anh Lớp 3 Bài 7
Smart Start Grade 3 - Theme 7: Places and Directions - Tiếng Anh Lớp 3 Bài 7 Smart Start Grade 3 - Theme 7: Places and Directions là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 3 trong bộ sách Smart Start Grade 3. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 3 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .
Smart Start Grade 3 - Theme 6: Food And Drink
Smart Start Grade 3 - Theme 6: Food And Drink Smart Start Grade 3 - Theme 6: Food And Drink là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 3 trong bộ sách Smart Start Grade 3. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 3 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .
Smart Start Grade 3 - Theme 5: Toys - Tiếng Anh lớp 3 bài 5
Smart Start Grade 3 - Theme 5: Toys - Tiếng Anh lớp 3 bài 5 Smart Start Grade 3 - Theme 5: Toys là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 3 trong bộ sách Smart Start Grade 3. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 3 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .
Smart Start Grade 3 - Theme 4: Colors - Tiếng Anh Lớp 3 Bài 4
Smart Start Grade 3 - Theme 4: Colors - Tiếng Anh Lớp 3 Bài 4 Smart Start Grade 3 - Theme 4: Colors là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 3 trong bộ sách Smart Start Grade 3. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 3 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .
Smart Start Grade 3 - Theme 3: Family - Tiếng Anh lớp 3 bài 3
Smart Start Grade 3 - Theme 3: Family - Tiếng Anh lớp 3 bài 3 Smart Start Grade 3 - Theme 3: Family là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 3 trong bộ sách Smart Start Grade 3. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 3 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .
Smart Start Grade 3 - Theme 2: School - Tiếng Anh lớp 3 bài 2
Smart Start Grade 3 - Theme 2: School - Tiếng Anh lớp 3 bài 2 Smart Start Grade 3 - Theme 2: School là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 3 trong bộ sách Smart Start Grade 3. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 3 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .
Smart Start Grade 3 - Theme 1: Hello - Tiếng Anh lớp 3 bài 1
Smart Start Grade 3 - Theme 1: Hello - Tiếng Anh lớp 3 bài 1 Smart Start Grade 3 - Theme 1: Hello là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 3 trong bộ sách Smart Start Grade 3. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 3 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .
Smart Start Grade 4 - Theme 8: Work - Tiếng Anh lớp 4 bài 8
Smart Start Grade 4 - Theme 8: Work - Tiếng Anh lớp 4 bài 8 Smart Start Grade 4 - Theme 8: Work là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 4 trong bộ sách Smart Start Grade 4. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 4 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .
Smart Start Grade 4 - Theme 7: The World Around Us - Tiếng Anh lớp 4 bài 7
Smart Start Grade 4 - Theme 7: The World Around Us - Tiếng Anh lớp 4 bài 7 Smart Start Grade 4 - Theme 7: The World Around Us là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 4 trong bộ sách Smart Start Grade 4. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 4 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .
Smart Start Grade 4 - Theme 6: Sports and Leisure - Tiếng Anh lớp 4 bài 6
Smart Start Grade 4 - Theme 6: Sports and Leisure - Tiếng Anh lớp 4 bài 6 Smart Start Grade 4 - Theme 6: Sports and Leisure là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 4 trong bộ sách Smart Start Grade 4. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 4 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .
Smart Start Grade 4 - Theme 5: Time - Tiếng Anh lớp 4 bài 5
Smart Start Grade 4 - Theme 5: Time - Tiếng Anh lớp 4 bài 5 Smart Start Grade 4 - Theme 5: Time là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 4 trong bộ sách Smart Start Grade 4. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 4 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .
Smart Start Grade 4 - Theme 4: Clothes - Tiếng Anh lớp 4 bài 4
Smart Start Grade 4 - Theme 4: Clothes - Tiếng Anh lớp 4 bài 4 Smart Start Grade 4 - Theme 4: Clothes là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 4 trong bộ sách Smart Start Grade 4. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 4 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .
Smart Start Grade 4 - Theme 3: Body And Face - Tiếng Anh lớp 4 bài 3
Smart Start Grade 4 - Theme 3: Body And Face - Tiếng Anh lớp 4 bài 3 Smart Start Grade 4 - Theme 3: Body And Face là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 4 trong bộ sách Smart Start Grade 4. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 4 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .
Smart Start Grade 4 - Theme 2: School - Tiếng Anh lớp 4 bài 2
Smart Start Grade 4 - Theme 2: School - Tiếng Anh lớp 4 bài 2 Smart Start Grade 4 - Theme 2: School là clip được quay thông qua ứng dụng môn tiếng Anh lớp 4 trong bộ sách Smart Start Grade 4. Nhằm giúp học sinh ôn luyện qua ứng dụng Giasualpha.com quay clip quay lại bài học và đăng tải nhằm giúp học sinh ôn tập tốt hơn.. Chúc các em học sinh lớp 4 ôn tập bộ môn tiếng Anh một cách hiệu quả .