Hội gia sư
Chọn tỉnh
   Chọn huyện
   Chọn cấp
Hệ thống có 4476 địa điểm trường học.
STT TÊN TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI EMAIL QUẬN/HUYỆN TỈNH/THÀNH
501 THPT Hàm Tân Hàm Tân Bình Thuận
502 THPT Hàm Thuận Bắc Hàm Thuận Bắc Bình Thuận
503 THPT Hàm Thuận Nam Hàm Thuận Nam Bình Thuận
504 THPT Hòa Đa Tuy Phong Bình Thuận
505 THPT Hùng Vương Đức Linh Bình Thuận
506 THPT Lương Thế Vinh Hàm Thuận Nam Bình Thuận
507 THPT Lý Thường Kiệt TX. Lagi Bình Thuận
508 THPT Ngô Quyền Phú Quí Bình Thuận
509 THPT Nguyễn Huệ Hàm Tân Bình Thuận
510 THPT Nguyễn Thị Minh Khai Bắc Bình Bình Thuận
511 THPT Nguyễn Trường Tộ TX. Lagi Bình Thuận
512 THPT Nguyễn Văn Linh Hàm Thuận Bắc Bình Thuận
513 THPT Nguyễn Văn Trỗi Tánh Linh Bình Thuận
514 THPT Phan Bội Châu TP. Phan Thiết Bình Thuận
515 THPT Phan Chu Trinh TP. Phan Thiết Bình Thuận
516 THPT Phan Thiết TP. Phan Thiết Bình Thuận
517 THPT Quang Trung Đức Linh Bình Thuận
518 THPT Tánh Linh Tánh Linh Bình Thuận
519 THPT Tuy Phong Tuy Phong Bình Thuận
520 TT. GDTX – Hướng Nghiệp Tánh Linh Tánh Linh Bình Thuận
521 TT. GDTX-Hướng nghiệp Bắc Bình Bắc Bình Bình Thuận
522 TT. GDTX-Hướng nghiệp Đức Linh. Bắc Bình Bình Thuận
523 TT. GDTX-Hướng nghiệp Lagi TX. Lagi Bình Thuận
524 Phổ thông HermannGmeiner TP. Cà Mau Cà Mau
525 PT Dân tộc nội trú TP. Cà Mau Cà Mau
526 Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau TP. Cà Mau Cà Mau
527 THPT Cà Mau TP. Cà Mau Cà Mau
528 THPT Cái Nước Cái Nước Cà Mau
529 THPT Chu Văn An TP. Cà Mau Cà Mau
530 THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển TP. Cà Mau Cà Mau
531 THPT Đầm Dơi Đầm Dơi Cà Mau
532 THPT Hồ Thị Kỷ TP. Cà Mau Cà Mau
533 THPT Huỳnh Phi Hùng Trần Văn Thời Cà Mau
534 THPT Khánh An U Minh Cà Mau
535 THPT Khánh Hưng Trần Văn Thời Cà Mau
536 THPT Khánh Lâm U Minh Cà Mau
537 THPT Lê Công Nhân Thới Bình Cà Mau
538 THPT Ngọc Hiển Ngọc Hiển Cà Mau
539 THPT Nguyễn Mai Cái Nước Cà Mau
540 THPT Nguyễn Thị Minh Khai Phú Tân Cà Mau
541 THPT Nguyễn Văn Nguyễn Thới Bình Cà Mau
542 THPT Nguyễn Việt Khái TP. Cà Mau Cà Mau
543 THPT Phan Ngọc Hiển Năm Căn Cà Mau
544 THPT Phú Hưng Cái Nước Cà Mau
545 THPT Phú Tân Phú Tân Cà Mau
546 THPT Sông Đốc Trần Văn Thời Cà Mau
547 THPT Tắc Vân TP. Cà Mau Cà Mau
548 THPT Tân Đức Đầm Dơi Cà Mau
549 THPT Thái Thanh Hoà Đầm Dơi Cà Mau
550 THPT Thới Bình Thới Bình Cà Mau
551 THPT Trần Văn Thời Trần Văn Thời Cà Mau
552 THPT U Minh U Minh Cà Mau
553 THPT Viên An Ngọc Hiển Cà Mau
554 THPT Võ Thị Hồng Trần Văn Thời Cà Mau
555 TT. GDTX Cái Nước Cái Nước Cà Mau
556 TT. GDTX Đầm Dơi Đầm Dơi Cà Mau
557 TT. GDTX Năm Căn Năm Căn Cà Mau
558 TT. GDTX Ngọc Hiển Ngọc Hiển Cà Mau
559 TT. GDTX Phú Tân Phú Tân Cà Mau
560 TT. GDTX Thới Bình Thới Bình Cà Mau
561 TT. GDTX TP. Cà Mau TP. Cà Mau Cà Mau
562 TT. GDTX Trần Văn Thời Trần Văn Thời Cà Mau
563 TT. GDTX U Minh U Minh Cà Mau
564 CĐ Nghề Cần Thơ 07103 821 327 caodangnghecantho@yahoo.com.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
565 CĐ Nghề ISPACE, Phân hiệu CT 07103 734 372 ispace@ispace.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
566 CĐ Nghề Việt Mỹ, Phân hiệu CT 07103 832 045 info@vatc.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
567 Đại học Cần Thơ 07103 832 663 dhct@ctu.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
568 Đại học Tây Đô admin@tdu.edu.vn Cái Răng Cần Thơ
569 Đại Học Y Dược Cần Thơ 07103 739 730 ctump@ctump.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
570 Mầm non 1 – 6 07103 825 131 mn1-6@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
571 Mầm non 2 – 9 07103 835 127 mn2-9@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
572 Mầm non 8 – 3 07103 834 126 mn8-3@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
573 Mầm non Anh Đào 07103 892 223 mnanhdao@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
574 Mầm Non Bình Thủy 07103 841 005 mnbinhthuy@binhthuy.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
575 Mầm non Bông Sen 07103 820 577 mnbongsen@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
576 Mầm non Định Môn mndinhmon@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
577 Mầm non Đông thuận mndongthuan@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
578 Mầm non Giai Xuân c0giaixuan.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
579 Mầm non Hoa Cúc 07103 896 600 mnhoacuc@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
580 Mầm Non Hoa Hồng 07103 841 154 mnhoahong@binhthuy.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
581 Mầm non Hoàng Anh 07103 824 404 mnhoanganh@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
582 Mầm non Hướng Dương mnhuongduong@pgdomon.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
583 Mầm non Lê Bình mnlebinh@cantho.edu.vn Cái Răng Cần Thơ
584 Mầm Non Long Hòa 07103 884 942 mnlonghoa@binhthuy.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
585 Mầm Non Long Tuyền 07103 745 151 mnlongtuyen@binhthuy.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
586 Mầm non Mầm Non 07103 892 232 mnmamnon@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
587 Mầm non Mỹ Khánh c0mykhanh.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
588 Mầm non Nhơn Ái c0nhonai.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
589 Mầm non Nhơn Nghĩa c0nhonnghia.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
590 Mầm Non Phong Lan 07103 824 410 mnphonglan@binhthuy.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
591 Mầm non Phú Thứ mnphuthu@cantho.edu.vn Cái Răng Cần Thơ
592 Mầm non Phước Thới mnphuocthoi@pgdomon.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
593 Mầm non Phượng Hồng 07103 825 407 mnphuonghong@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
594 Mầm non Sao Mai mnsaomai@pgdomon.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
595 Mầm non Sơn Ca 07103 752 959 mnsonca@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
596 Mầm non Tân Thạnh mntanthanh@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
597 Mầm non Tân Thới c0tanthoi.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
598 Mầm non Tân Xuân Phong Điền Cần Thơ
599 Mầm non Tây Đô 07103 824 130 mntaydo@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
600 Mầm non Thạnh Phú 1 mnthanhphu1@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ