Hội gia sư
Chọn tỉnh
   Chọn huyện
   Chọn cấp
Hệ thống có 4476 địa điểm trường học.
STT TÊN TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI EMAIL QUẬN/HUYỆN TỈNH/THÀNH
201 Phòng GD&ĐT Gia Bình Gia Bình Bắc Ninh
202 Phòng GD&ĐT Lương Tài Lương Tài Bắc Ninh
203 Phòng GD&ĐT Quế Võ Quế Võ Bắc Ninh
204 Phòng GD&ĐT Thuận Thành Thuận Thành Bắc Ninh
205 Phòng GD&ĐT Tiên Du Tiên Du Bắc Ninh
206 Phòng GD&ĐT TP Bắc Ninh TP. Bắc Ninh Bắc Ninh
207 Phòng GD&ĐT Từ Sơn TX. Từ Sơn Bắc Ninh
208 Phòng GD&ĐT Yên Phong Yên Phong Bắc Ninh
209 PT năng khiếu TDTT Olympic TX. Từ Sơn Bắc Ninh
210 Sở GD&ĐT Bắc Ninh TP. Bắc Ninh Bắc Ninh
211 TC nghề KTKT Liên đoàn Lao động TP. Bắc Ninh Bắc Ninh
212 THPT Bắc Ninh TP. Bắc Ninh Bắc Ninh
213 THPT Chuyên Bắc Ninh TP. Bắc Ninh Bắc Ninh
214 THPT Gia Bình 1 Gia Bình Bắc Ninh
215 THPT Gia Bình 3 Gia Bình Bắc Ninh
216 THPT Hải Á Lương Tài Bắc Ninh
217 THPT Hàn Thuyên TP. Bắc Ninh Bắc Ninh
218 THPT Hoàng Quốc Việt TP. Bắc Ninh Bắc Ninh
219 THPT Kinh Bắc Thuận Thành Bắc Ninh
220 THPT Lê Quý Đôn Tiên Du Bắc Ninh
221 THPT Lê Văn Thịnh Gia Bình Bắc Ninh
222 THPT Lí Nhân Tông Yên Phong Bắc Ninh
223 THPT Lí Thường Kiệt TP. Bắc Ninh Bắc Ninh
224 THPT Lương Tài 2 Lương Tài Bắc Ninh
225 THPT Lương Tài 1 Lương Tài Bắc Ninh
226 THPT Lương Tài 3 Lương Tài Bắc Ninh
227 THPT Lý Thái Tổ TX. Từ Sơn Bắc Ninh
228 THPT Ngô Gia Tự TX. Từ Sơn Bắc Ninh
229 THPT Nguyễn Đăng Đạo Tiên Du Bắc Ninh
230 THPT Nguyễn Du TP. Bắc Ninh Bắc Ninh
231 THPT Nguyễn Trãi Yên Phong Bắc Ninh
232 THPT Nguyễn Văn Cừ TX. Từ Sơn Bắc Ninh
233 THPT Phố Mới Quế Võ Bắc Ninh
234 THPT Quế Võ 1 Quế Võ Bắc Ninh
235 THPT Quế Võ 2 Quế Võ Bắc Ninh
236 THPT Quế Võ 3 Quế Võ Bắc Ninh
237 THPT Thiên Đức Thuận Thành Bắc Ninh
238 THPT Thuận Thành 1 TP. Bắc Ninh Bắc Ninh
239 THPT Thuận Thành 2 Thuận Thành Bắc Ninh
240 THPT Thuận Thành 3 Thuận Thành Bắc Ninh
241 THPT Tiên Du 1 Tiên Du Bắc Ninh
242 THPT Trần Hưng Đạo Quế Võ Bắc Ninh
243 THPT Trần Nhân Tông Tiên Du Bắc Ninh
244 THPT Từ Sơn TX. Từ Sơn Bắc Ninh
245 THPT Yên Phong 1 Yên Phong Bắc Ninh
246 THPT Yên Phong 2 Yên Phong Bắc Ninh
247 Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân Thuận Thành Bắc Ninh
248 TT. GDTX Gia Bình Gia Bình Bắc Ninh
249 TT. GDTX Lương Tài Lương Tài Bắc Ninh
250 TT. GDTX Thuận Thành Thuận Thành Bắc Ninh
251 TT. GDTX Tiên Du Tiên Du Bắc Ninh
252 TT. GDTX tỉnh Bắc Ninh TP. Bắc Ninh Bắc Ninh
253 TT. GDTX Tỉnh số 2 Quế Võ Bắc Ninh
254 TT. GDTX Từ Sơn TX. Từ Sơn Bắc Ninh
255 TT. GDTX Yên Phong Yên Phong Bắc Ninh
256 Bổ túc văn hóa Bến Tre TP. Bến Tre Bến Tre
257 CĐ Bến Tre TP. Bến Tre Bến Tre
258 CĐ nghề Đồng Khởi TP. Bến Tre Bến Tre
259 TC nghề Bến Tre TP. Bến Tre Bến Tre
260 TH Kinh tế- Kỹ thuật Bến Tre TP. Bến Tre Bến Tre
261 TH Kỹ Thuật Công Nghiệp Bến Tre TP. Bến Tre Bến Tre
262 THPT Bán công An Thới Mỏ Cày Nam Bến Tre
263 THPT Bán công Ba Tri Ba Tri Bến Tre
264 THPT Bán công Bình Đại Bình Đại Bến Tre
265 THPT Bán công Chợ Lách Chợ Lách Bến Tre
266 THPT Bán công Giồng Trôm Giồng Trôm Bến Tre
267 THPT Bán công Lộc Thuận Bình Đại Bến Tre
268 THPT Bán công Mỏ Cày Mỏ Cày Nam Bến Tre
269 THPT Bán Công Thị Xã TP. Bến Tre Bến Tre
270 THPT BC Châu Thành A Châu Thành Bến Tre
271 THPT BC Châu Thành B Châu Thành Bến Tre
272 THPT BC Phước Mỹ Trung Mỏ Cày Bắc Bến Tre
273 THPT BC Thạnh Phú Thạnh Phú Bến Tre
274 THPT BC Vĩnh Thành Chợ Lách Bến Tre
275 THPT Ca Văn Thỉnh Mỏ Cày Nam Bến Tre
276 THPT Cheguevara Mỏ Cày Nam Bến Tre
277 THPT Chuyên Bến Tre TP. Bến Tre Bến Tre
278 THPT Dân lập Giồng Trôm Giồng Trôm Bến Tre
279 THPT Diệp Minh Châu Châu Thành Bến Tre
280 THPT Đoàn Thị Điểm Thạnh Phú Bến Tre
281 THPT Hermann Gmeiner TP. Bến Tre Bến Tre
282 THPT Huỳnh Tấn Phát Bình Đại Bến Tre
283 THPT Lạc Long Quân TP. Bến Tre Bến Tre
284 THPT Lê Anh Xuân Mỏ Cày Bắc Bến Tre
285 THPT Lê Hoài Đôn Thạnh Phú Bến Tre
286 THPT Lê Hoàng Chiếu Bình Đại Bến Tre
287 THPT Lê Qúy Đôn Bình Đại Bến Tre
288 THPT Mạc Đỉnh Chi Châu Thành Bến Tre
289 THPT Ngô Văn Cấn Mỏ Cày Bắc Bến Tre
290 THPT Nguyễn Đình Chiểu TP. Bến Tre Bến Tre
291 THPT Nguyễn Huệ Châu Thành Bến Tre
292 THPT Nguyễn Ngọc Thăng Giồng Trôm Bến Tre
293 THPT Nguyễn Thị Định Giồng Trôm Bến Tre
294 THPT Nguyễn Thị Minh Khai Mỏ Cày Nam Bến Tre
295 THPT Nguyễn Trãi Giồng Trôm Bến Tre
296 THPT Phan Ngọc Tòng Ba Tri Bến Tre
297 THPT Phan Thanh Giản Ba Tri Bến Tre
298 THPT Phan Văn Trị Giồng Trôm Bến Tre
299 THPT Quản Trọng Hoàng Mỏ Cày Nam Bến Tre
300 THPT Sương Nguyệt Anh Ba Tri Bến Tre