Hội gia sư
Chọn tỉnh
   Chọn huyện
   Chọn cấp
Hệ thống có 4476 địa điểm trường học.
STT TÊN TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI EMAIL QUẬN/HUYỆN TỈNH/THÀNH
601 Mầm non Thạnh Phú 2 mnthanhphu2@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
602 Mầm non Thị trấn Phong Điền c0phongdien.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
603 Mầm non Thị trấn Thới Lai mnttthoilai@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
604 Mầm non Thới An mnthoian@pgdomon.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
605 Mầm Non Thới An Đông 07103 744 211 mnthoiandong@binhthuy.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
606 Mầm non Thới Đông mnthoidong@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
607 Mầm non Thới Hưng mnthoihung@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
608 Mầm non Thới Long mnthoilong@pgdomon.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
609 Mầm non Thới Tân mnthoitan@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
610 Mầm non Thới Thạnh mgthoithanh@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
611 Mầm non Thốt Nốt mnthotnot@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
612 Mầm non Thực Hành 07103 838 096 mnthuchanh@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
613 Mầm non Trường Long c0truonglong.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
614 Mầm non Trường Phú c0truongphu.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
615 Mầm non Trường Tây Phong Điền Cần Thơ
616 Mầm non Trường Thắng mntruongthang@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
617 Mầm non Trường Thành mntruongthanh@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
618 Mầm non Trường Xuân mntruongxuan@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
619 Mầm non Trường Xuân A mntruongxuanA@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
620 Mầm non Trường Xuân B mntruongxuanB@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
621 Mầm non TT Cờ Đỏ mnttcodo@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
622 Mầm non TT Hoàng Sơn 07103 911 917 mntthoangson@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
623 Mầm non TT Hướng Dương 07103 860 844 mntthuongduong@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
624 Mầm non TT Mai Anh 07103 761 673 mnttmaianh@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
625 Mầm non TT Phan Đình Phùng 07103 811 804 mnttphandinhphung@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
626 Mầm non TT Sen Hồng 07103 860 844 mttsenhong@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
627 Mầm non TT Thần Đồng 07103 834 921 mnttthandong@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
628 Mầm non TT Thanh Xuân 07103 833 409 mnttthanhxuan@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
629 Mầm Non Tuổi Thơ 07103 884 127 mntuoitho@binhthuy.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
630 Mầm non Vàm Xáng Phong Điền Cần Thơ
631 Mẫu giáo An Bình 07103 846 547 mganbinh@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
632 Mẫu giáo An Hòa 07103 890 721 mganhoa@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
633 Mẫu giáo An Nghiệp 07103 831 066 mgannghiep@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
634 Mẫu giáo Ba Láng mgbalang@cantho.edu.vn Cái Răng Cần Thơ
635 Mẫu giáo Đông Bình mgdongbinh@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
636 Mẫu giáo Đông Hiệp mgdonghiep@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
637 Mẫu giáo Đông Thắng mgdongthang@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
638 Mẫu giáo Hưng Lợi 07103 839 349 mghungloi@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
639 Mẫu giáo Hưng Phú mghungphu@cantho.edu.vn Cái Răng Cần Thơ
640 Mẫu giáo Hưng Thạnh mghungthanh@cantho.edu.vn Cái Răng Cần Thơ
641 Mẫu giáo Lá Xanh 07103 824 403 mglaxanh@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
642 Mẫu giáo Lê Bình mglebinh@cantho.edu.vn Cái Răng Cần Thơ
643 Mẫu giáo Long Hưng mglonghung@pgdomon.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
644 Mẫu Giáo Phú Thứ mgphuthu@cantho.edu.vn Cái Răng Cần Thơ
645 Mẫu giáo Tân An 07103 825 411 mgtanan@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
646 Mẫu giáo Tân Lộc mgtanloc@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
647 Mẫu giáo Tân Phú mgtanphu@cantho.edu.vn Cái Răng Cần Thơ
648 Mẫu giáo Thạnh An 2 mgthanhan2@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
649 Mẫu giáo Thạnh An 3 mgthanhan3@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
650 Mẫu giáo Thạnh Lộc mgthanhloc@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
651 Mẫu giáo Thạnh Lộc 1 mgthanhloc1@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
652 Mẫu giáo Thạnh Lợi 1 mgthanhloi1@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
653 Mẫu giáo Thạnh Lợi 2 mgthanhloi2@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
654 Mẫu giáo Thạnh Mỹ mgthanhmy@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
655 Mẫu giáo Thạnh Phú mgthanhphu@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
656 Mẫu giáo Thạnh Quới mgthanhquoi@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
657 Mẫu giáo Thạnh Thắng 1 mgthanhthang1@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
658 Mẫu giáo Thạnh Thắng 2 mgthanhthang2@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
659 Mẫu giáo Thạnh Tiến mgthanhtien@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
660 Mẫu giáo Thới Bình 07103 825 281 mgthoibinh@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
661 Mẫu giáo Thới Đông mgthoidong@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
662 Mẫu giáo Thới Hòa mgthoihoa@pgdomon.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
663 Mẫu giáo Thới Hưng mgthoihung@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
664 Mẫu giáo Thới Long mgthoilong@pgdomon.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
665 Mẫu giáo Thới Thuận mgthoithuan@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
666 Mẫu giáo Thới Thuận 1 mgthoithuan1@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
667 Mẫu giáo Thới Xuân mgthoixuan@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
668 Mẫu giáo Thuận Hưng 1 mgthuanhung1@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
669 Mẫu giáo Thuận Hưng 2 mgthuanhung2@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
670 Mẫu giáo Thường Thạnh mgthuongthanh@cantho.edu.vn Cái Răng Cần Thơ
671 Mẫu giáo Trung An mgtrungan@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
672 Mẫu giáo Trung Hưng 1 mgtrunghung1@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
673 Mẫu giáo Trung Hưng 2 mgtrunghung2@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
674 Mẫu giáo Trung Kiên mgtrungkien@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
675 Mẫu giáo Trung Nhứt mgtrungnhut@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
676 Mẫu giáo Trung Thạnh mgtrungthanh@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
677 Mẫu giáo Trường Lạc mgtruonglac@pgdomon.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
678 Mẫu giáo TT Hoa Mai 07103 825 370 mgtthoamai@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
679 Mẫu giáo TT Sao Mai 07103 839 966 mgttsaomai@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
680 Mẫu giáo TT Thạnh An mgttthanhan@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
681 Mẫu giáo TT Thạnh An 1 mgttthanhan1@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
682 Mẫu giáo TT Thạnh An 2 mgttthanhan2@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
683 Mẫu giáo TT Thới Hòa 07103 829 739 mgttthoihoa@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
684 Mẫu giáo Vĩnh Bình mgvinhbinh@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
685 Mẫu giáo Vĩnh Trinh mgvinhtrinh@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
686 Mẫu giáo Xuân Thắng mgxuanthang@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
687 Mẫu giáo An Phú 07103 832 118 mganphu@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
688 Phòng GD&ĐT H.Cờ Đỏ 07103.689160 , FAX : 07103.689160 pgdcodo.cantho@moet.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
689 Phòng GD&ĐT H.Phong Điền 0710.941815, FAX: 0710.3942480 pgdphongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
690 Phòng GD&ĐT H.Thới Lai pgdthoilai.cantho@moet.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
691 Phòng GD&ĐT H.Vĩnh Thạnh 0710. 3858767, FAX : 0710.3858767 pgdvinhthanh.cantho@moet.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
692 Phòng GD&ĐT Q.Bình Thuỷ 07103 887 428 pgdbbinhthuy.cantho@moet.edu.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
693 Phòng GD&ĐT Q.Cái Răng 0710.03846133, FAX : 0710.847066 pgdcairang.cantho@moet.edu.vn Cái Răng Cần Thơ
694 Phòng GD&ĐT Q.Ninh Kiều 07103 821 105 pgdninhkieu.cantho@moet.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
695 Phòng GD&ĐT Q.Ô Môn 0710.3861850, FAX : 0710.3862677 pgdomon.cantho@moet.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
696 Phòng GD&ĐT Q.Thốt Nốt 0710.3851348, FAX : 0710.3851910 pgdthotnot.cantho@moet.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
697 Sở GD ĐT Cần Thơ 07103 830 451 Ninh Kiều Cần Thơ
698 TC Bách Nghệ CT 07103 834 217 huuvi_bn@yahoo.com Ninh Kiều Cần Thơ
699 TC Kinh tế - Kỹ thuật - Nghiệp vụ CT 07102 225 577 Ninh Kiều Cần Thơ
700 TC Kinh tế - Kỹ thuật CT 07103 834 828 canthoktktschool@gmail.com Ninh Kiều Cần Thơ