Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 10359
Họ tên:

Trần Thị Tuyết Anh

Nguyên quán: Long Mỹ - Hậu Giang
Giới tính: nữ
Ngày sinh: 15/08/1993
Ngày đăng ký: 30/05/2015
Ngày cập nhật: 20/02/2017
Liên hệ: Nhấp vào đây xem Hướng dẫn lấy số điện thoại gia sư!
Địa chỉ: Phước Bình, Phước Long Bình Phước
Nơi công tác (học tập): Bình Phước
Mức lương: từ 60 đồng đến 120000 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Đăng ký trực tiếp tại Gia sư Alpha
Chuyên ngành:
Sư phạm Anh văn   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Môn dạy:
Tiếng Anh Anh văn Chứng chỉ A
Anh văn Chứng chỉ B Anh văn Chứng chỉ C
Anh văn giao tiếp căn bản Kỹ năng Ngữ pháp tiếng Anh
Kỹ năng nghe nói tiếng Anh Kỹ năng Ngữ âm tiếng Anh
Anh văn giao tiếp Anh văn trẻ em
Tiếng Anh Thiếu nhi Tiếng Anh Thiếu niên
Lớp dạy:
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Luyện thi Đại học
Tiếng Việt cho người nước ngoài
Ngoại ngữ
Thời gian biểu:
Thứ 2 - Buổi sáng Thứ 2 - Buổi chiều
Thứ 2 - Buổi tối Thứ 3 - Buổi sáng
Thứ 3 - Buổi chiều Thứ 4 - Buổi sáng
Thứ 5 - Buổi sáng Thứ 5 - Buổi chiều
Thứ 6 - Buổi sáng Thứ 7 - Buổi sáng
Thứ 7 - Buổi chiều
Nơi dạy:
Bình Long - Bình Phước Chơn Thành - Bình Phước
Hớn Quản - Bình Phước
Số lượt xem: 545