Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 23005
Họ tên:

Nguyễn Thị Hương

Nguyên quán: TP. Nam Định - Nam Định
Giới tính: nữ
Ngày sinh: 07/06/1990
Ngày đăng ký: 29/08/2016
Ngày cập nhật: 10/07/2017
Đăng ký học: NHẤP VÀO ĐĂNG KÝ HỌC VỚI GIA SƯ TẠI ĐÂY
Địa chỉ: Đường Giải Phóng, Phường Trường Thi, Thành Phố Nam Định
Nơi công tác (học tập): Đường Giải phóng, phường Trường Thi, thành phố Nam định
Mức lương: từ 100 đồng đến 150 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Khoa học máy tính   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Môn dạy:
Toán học Vật lý
Hóa học Chứng chỉ A Tin học
Chứng chỉ B Tin học
Lớp dạy:
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Chuyên đề, Chứng chỉ Tin học
Thời gian biểu:
Thứ 2 - Buổi sáng Thứ 2 - Buổi tối
Thứ 3 - Buổi sáng Thứ 3 - Buổi tối
Thứ 4 - Buổi sáng Thứ 4 - Buổi tối
Thứ 5 - Buổi sáng Thứ 5 - Buổi tối
Thứ 6 - Buổi sáng Thứ 6 - Buổi tối
Thứ 7 - Buổi sáng Thứ 7 - Buổi tối
Chủ nhật - Buổi sáng Chủ nhật - Buổi tối
Nơi dạy:
TP. Nam Định - Nam Định
Số lượt xem: 331