Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 23489
Họ tên:

Lê Thị Ly Ly

Nguyên quán: TX. Đông Hà - Quảng Trị
Giới tính: nữ
Ngày sinh: 03/06/1993
Ngày đăng ký: 19/09/2016
Ngày cập nhật: 07/02/2017
Liên hệ: NHẤP VÀO ĐĂNG KÝ HỌC VỚI GIA SƯ TẠI ĐÂY
Địa chỉ: 47 Nguyễn Chí Thanh, Phường 5, Đông Hà, Quãng Trị
Nơi công tác (học tập): Tiểu khu 7, Phường Bắc Lý, May 10 Hà Quãng
Mức lương: từ 60 đồng đến 100 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Đang cập nhật chuyên ngành.
Môn dạy:
Tiếng Nhật
Lớp dạy:
Ngoại ngữ
Thời gian biểu:
Thứ 2 - Buổi sáng Thứ 3 - Buổi tối
Thứ 4 - Buổi tối Thứ 5 - Buổi tối
Thứ 6 - Buổi tối
Nơi dạy:
TP. Đồng Hới - Quảng Bình
Số lượt xem: 185