Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 2393
Họ tên:

Nguyễn Bùi Thảo Quyên

Nguyên quán: Long Hồ - Vĩnh Long
Giới tính: nữ
Ngày sinh: 20/11/1990
Ngày đăng ký: 15/04/2014
Ngày cập nhật: 16/08/2016
Đăng ký học: NHẤP VÀO ĐĂNG KÝ HỌC VỚI GIA SƯ TẠI ĐÂY
Địa chỉ: KTX khu B Dai hoc Can Tho
Nơi công tác (học tập): Dai hoc Can Tho
Mức lương: từ 120000 đồng đến 200000 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Đăng ký trực tiếp tại Gia sư Alpha
Chuyên ngành:
Hóa hữu cơ   Trình độ: Cao học Gia sư Alpha
Sư phạm Hóa học   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Môn dạy:
Hóa học
Lớp dạy:
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Luyện thi Đại học
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
TP. Trà Vinh - Trà Vinh
Số lượt xem: 344