Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 24620
Họ tên:

Nguyễn Hoàng Minh Ánh

Nguyên quán: TP. Huế - Huế
Giới tính: nữ
Ngày sinh: 12/09/1997
Ngày đăng ký: 09/11/2016
Ngày cập nhật: 19/01/2017
Điện thoại: 01282097784
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 10a, Phú Thượng, Phú Vang, Tt Huế
Nơi công tác (học tập): ĐH Ngoại Ngữ Huế
Mức lương: từ 50000 đồng đến 80000 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Nhật Bản học   Trình độ: SV ĐH năm 2 Gia sư Alpha
Môn dạy:
Tiếng Nhật Tiếng Anh Mẫu giáo
Anh văn trẻ em Tiếng Anh Thiếu nhi
Tiếng Anh Thiếu niên Tiếng Anh A1
Tiếng Anh A2
Lớp dạy:
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Ngoại ngữ
Thời gian biểu:
Thứ 2 - Buổi sáng Thứ 2 - Buổi tối
Thứ 3 - Buổi chiều Thứ 3 - Buổi tối
Thứ 4 - Buổi sáng Thứ 5 - Buổi chiều
Thứ 5 - Buổi tối Thứ 6 - Buổi tối
Thứ 7 - Buổi sáng Thứ 7 - Buổi chiều
Thứ 7 - Buổi tối Chủ nhật - Buổi sáng
Chủ nhật - Buổi tối
Nơi dạy:
TP. Huế - Huế Phú Vang - Huế
Số lượt xem: 129