Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 25103
Họ tên:

Vũ Thị Hậu

Nguyên quán: Thuỷ Nguyên - Hải Phòng
Giới tính: nữ
Ngày sinh: 10/11/1987
Ngày đăng ký: 05/12/2016
Ngày cập nhật: 05/12/2016
Liên hệ: NHẤP VÀO ĐĂNG KÝ HỌC VỚI GIA SƯ TẠI ĐÂY
Địa chỉ: Tam Hưng, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
Nơi công tác (học tập): Thuỷ Nguyên
Mức lương: từ 100 đồng đến 200 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Quản trị Dự án xây dựng   Trình độ: Thạc sĩ Gia sư Alpha
Kinh doanh quốc tế   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Môn dạy:
Tiếng Trung Quốc
Lớp dạy:
Tiếng Việt cho người nước ngoài
Ngoại ngữ
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
Thuỷ Nguyên - Hải Phòng
Số lượt xem: 210