Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 25515
Họ tên:

Lê Thị Quyên

Nguyên quán: TP. Bắc Giang - Bắc Giang
Giới tính: nữ
Ngày sinh: 02/08/1993
Ngày đăng ký: 02/01/2017
Ngày cập nhật: 02/01/2017
Liên hệ: NHẤP VÀO ĐĂNG KÝ HỌC VỚI GIA SƯ TẠI ĐÂY
Địa chỉ: Thị Trấn Nếnh - Việt Yên - Bắc Giang
Nơi công tác (học tập): Trường TH, THCS, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Mức lương: từ 70 đồng đến 120 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Cử nhân Toán học   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Môn dạy:
Toán học Tin học căn bản
Lập trình Pascal Chứng chỉ C Tin học
Lớp dạy:
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Chuyên đề, Chứng chỉ Tin học
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
TP. Bắc Giang - Bắc Giang Việt Yên - Bắc Giang
Số lượt xem: 185