Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 26511
Họ tên:

Hoàng Hà Mỹ Tú

Nguyên quán: Tri Tôn - An Giang
Giới tính: nữ
Ngày sinh: 13/11/1988
Ngày đăng ký: 11/03/2017
Ngày cập nhật: 11/09/2018
Liên hệ: 0987700288 - Cô Bích Quyên
Địa chỉ: 11, Lê Văn Tám, Tri Tôn, An Giang
Nơi công tác (học tập): Trường đại học Cần Thơ
Mức lương: từ 100000 đồng đến 200000 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Đăng ký trực tiếp tại Gia sư Alpha
Chuyên ngành:
Hệ thống thông tin   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Môn dạy:
Tin học Tin học căn bản
Lập trình C# cơ bản Lập trình Java căn bản
Lập trình C, C++ căn bản Lập trình quản lý bằng C#
Lớp dạy:
Lớp 3
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Chuyên đề, Chứng chỉ Tin học
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
Ninh Kiều - Cần Thơ Tri Tôn - An Giang
Số lượt xem: 340