Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 27228
Họ tên:

Đoàn Hữu Thuận

Nguyên quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 22/06/1997
Ngày đăng ký: 26/04/2017
Ngày cập nhật: 06/07/2018
Liên hệ: 0987700288 - Cô Bích Quyên
Địa chỉ: 42/22 Trần Việt Châu Quận Ninh Kiều
Nơi công tác (học tập): Đại Học Cần Thơ
Mức lương: từ 80 đồng đến 100 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Đăng ký trực tiếp tại Gia sư Alpha
Chuyên ngành:
Phiên - Biên dịch tiếng Anh   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Biểu diễn âm nhạc   Trình độ: Trung cấp Gia sư Alpha
Môn dạy:
Tiếng Anh Anh văn trẻ em
Tiếng Anh Thiếu nhi Đàn Organ
Đàn Piano
Lớp dạy:
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Ngoại ngữ
Âm nhạc
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
Bình Thuỷ - Cần Thơ Cái Răng - Cần Thơ
Ninh Kiều - Cần Thơ
Số lượt xem: 209