Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 31824
Họ tên:

Nguyễn Thu Nguyên

Nguyên quán: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Giới tính: nữ
Ngày sinh: 08/03/1993
Ngày đăng ký: 16/02/2018
Ngày cập nhật: 20/02/2018
Đăng ký học: NHẤP VÀO ĐĂNG KÝ HỌC VỚI GIA SƯ TẠI ĐÂY
Địa chỉ: Yên Nghiệp - Yên Đồng - Yên Lạc - Vĩnh Phúc
Nơi công tác (học tập): Đại học sư phạm hà nội 2
Mức lương: từ 150 đồng đến 200 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Đang cập nhật chuyên ngành.
Môn dạy:
Các Môn Tiểu Học
Lớp dạy:
Lớp 3
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Số lượt xem: 128