Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 33406
Họ tên:

Nguyễn Quốc Chiến

Nguyên quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 21/09/1997
Ngày đăng ký: 02/07/2018
Ngày cập nhật: 28/10/2018
Liên hệ: 0987700288 - Cô Bích Quyên
Địa chỉ: Khu Dân Cư 148 Đường 3/2, Ninh Kiều, Cần Thơ
Nơi công tác (học tập): Đại học Cần Thơ, Chuyên nghành Sư phạm Toán K41
Mức lương: Lương thỏa thuận
Hồ sơ: Đăng ký trực tiếp tại Gia sư Alpha
Chuyên ngành:
Sư phạm Toán học   Trình độ: SV ĐH năm 4 Gia sư Alpha
Môn dạy:
Toán học
Lớp dạy:
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Thời gian biểu:
Thứ 2 - Buổi sáng Thứ 2 - Buổi chiều
Thứ 3 - Buổi sáng Thứ 3 - Buổi chiều
Thứ 4 - Buổi chiều Thứ 5 - Buổi sáng
Thứ 5 - Buổi chiều Thứ 6 - Buổi chiều
Thứ 6 - Buổi tối Thứ 7 - Buổi sáng
Thứ 7 - Buổi chiều Thứ 7 - Buổi tối
Chủ nhật - Buổi sáng Chủ nhật - Buổi chiều
Chủ nhật - Buổi tối
Nơi dạy:
Ninh Kiều - Cần Thơ Ô Môn - Cần Thơ
Số lượt xem: 100